Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich


Aktualności

Nabór wniosków KFS

NABÓR WNIOSKÓW PRACODAWCÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO W 2017 r.

Informacja o środkach KFS

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śl. w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) otrzymał w roku 2017 kwotę 450.000 zł.

Rekrutacja do pracy w Hiszpanii

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śl. informuje, że Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach realizuje w ramach sieci EURES rekrutację do pracy w Hiszpanii . Poszukiwane są osoby,...

Polsko-Czeski Dzień Doradczy 21.03.2017 r. Ząbkowice Śl.

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śl. zaprasza w dniu 21 marca 2017 roku na indywidualne spotkania informacyjne w ramach Polsko-Czeskiego Dnia Doradczego . Na...

Praca Holandia (Jobxion)

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śl. informuje, że Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy realizuje w ramach sieci EURES rekrutację dla holenderskiego pracodawcy na stanowiska:...

Nabór wniosków - roboty publiczne

Zapraszamy Organizatorów robót publicznych do składania stosownych wniosków – obowiązujące formularze na stronie Powiatowego Urzędu Pracy. Wsparcie będzie realizowane ze środków Funduszu Pracy przyznanych przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej według algorytmu.

PIT 11

W związku z trwającym okresem składania do urzędów skarbowych zeznań podatkowych za 2016 rok przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych-Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich zaprasza osoby zainteresowane po odbiór rozliczeń rocznych (PIT-11). Osoby zainteresowane osobistym odbiorem rozliczenia zamieszkałe na terenie gmin: Bardo;...

Nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach PO WER

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich uprzejmie informuje, iż od dnia 13.02.2017 roku ogłasza nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego; Oś Priorytetowa I Osoby młode na...

Nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach RPO

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich uprzejmie informuje, iż od dnia 13.02.2017 roku ogłasza nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 8 Rynek Pracy, Działanie...

Zmiana zasad dot. badań lekarskich

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śl. uprzejmie informuje, że obowiązek przeprowadzenia badań lekarskich dla osób zakwalifikowanych do odbycia stażu ciąży na Organizatorze stażu (pracodawcy lub przedsiębiorcy ).

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śl. realizuje projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 8 Rynek Pracy, Działanie 8.1: Projekty powiatowych urzędów pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śl. realizuje projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 8 Rynek Pracy,Działanie 8.1: Projekty powiatowych urzędów pracy: pn: „Poprawa szans na zatrudnienie osób bezrobotnych z powiatu...

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich informuje o rozpoczęciu realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ząbkowickim (I)”.

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śl. realizuje projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 8 Rynek Pracy, Działanie 8.1: Projekty powiatowych urzędów pracy

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

8,3%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu grudnia 2016r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 24.330,24 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
 

 

  POWIATOWY URZĄD PRACY  W ZĄBKOWICACH FILIA PUP ZIĘBICE
KONTAKT:

  (074) 8 166 724

(074) 8 191 447

   (074) 8 166 720

(074) 8 191 447

  wrza@praca.gov.pl

wrzazi@praca.gov.pl

 zabkowiceslaskie.praca.gov.pl

 

Godziny urzędowania

Poniedzałek

7:30

15:30

Wtorek

7:30

15:30

Środa

7:30

15:30

Czwartek

7:30

15:30

Piątek

7:30

15:30


 Interesanci przyjmowani są od godziny 800 do godziny 1400.

 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę