Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich


Aktualności

MIKROPOŻYCZKA NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich uprzejmie informuję, iż Polska Fundacja Przedsiębiorczości posiada środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach Instrumentu Finansowego - Mikropożyczka.

Rekrutacja dla pracodawcy holenderskiego w ramach EURES

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śl. informuje, że w dniu 22 października 2018 roku Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy Filia we Wrocławiu organizuje rekrutację dla pracodawcy...

Spotkanie informacyjno - rekrutacyjne Ząbkowice Śl. 20.11.2018r.

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śl. informuje, że w dniu 20 listopada 2018 roku w godz. 11 00   odbędzie się spotkanie informacyjno - rekrutacyjne z agencją pracy ...

Spotkanie informacyjno - rekrutacyjne Ziębice 22.11.2018r.

Powiatowy Urząd Pracy zaprasza w dniu 22 listopada 2018 roku o godz. 9 30 na spotkanie informacyjno - rekrutacyjne z pracodawcą Pro Sentium Sp. z o.o. sp. k.  na...

Giełda Pracy Ząbkowice Śl. 31.10.2018

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich zaprasza w dniu 31 października 2018 roku na giełdę pracy organizowaną na stanowiska sprzedawca- kasjer (wykładanie towaru),...

Awaria Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP)

Informujemy, że od 19 września bieżącego roku nie działa prawidłowo usługa Elektronicznej Skrzynki Podawczej PUP w Ząbkowicach Śl. świadczona przez platformę ePUAP. Skrzynka pozornie pracuje prawidłowo jednak wiadomości nie docierają do adresata.

Spotkanie informacyjno - rekrutacyjne Ząbkowice Śl. 08.11.2018r.

Powiatowy Urząd Pracy zaprasza w dniu 8 listopada 2018 roku o godz. 11 00 na spotkanie informacyjno - rekrutacyjne z pracodawcą Pro Sentium Sp. z o.o. sp. k.  na...

Nabór kandydatów na staż urzędniczy

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śl. informuje, że Prokurator Okręgowy w Świdnicy prowadzi   nabór kandydatów na staż urzędniczy w jednostkach organizacyjnych prokuratur okręgu świdnickiego.   Miejsce wykonywania pracy- Prokuratura Rejonowa w Ząbkowicach Śl.   Termin złożenia dokumentów upływa z...

Wstrzymanie naboru wniosków na staż

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich uprzejmie informuje, iż z dniem 15.10.2018 r. zostaje wstrzymany nabór wniosków na staż ze środków Funduszu Pracy pozyskanych w ramach rezerwy  Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Powyższe działanie  wynika z faktu, iż liczba złożonych wniosków przez...

Wstrzymanie naboru wniosków o organizację prac interwencyjnych

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich uprzejmie informuje, iż z dniem 15.10.2018 r. zostaje wstrzymany nabór wniosków o organizację prac interwencyjnych.   Powyższe działanie  wynika z faktu, iż liczba złożonych wniosków przez pracodawców wyczerpała limit środków finansowych w ramach Funduszu Pracy...

Giełda Pracy Ząbkowice Śl. 30.10.2018

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich zaprasza w dniu 30 października 2018 roku na giełdę pracy organizowaną na stanowisko sprzedawca-fakturzysta, magazynier- kierowca. ...

Zaproszenie do udziału w projekcie finansowanym ze środków Unii Europejskiej pt. „Nowe Horyzonty…”

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śl. serdecznie zaprasza osoby w wieku 18-35 lat na spotkanie organizacyjne dotyczące udziału w projekcie „Nowe Horyzonty …"które odbędzie dnia 18 października 2018 roku o godz. 10.00 i godz. 11 00 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ząbkowicach Śl., ul. Powstańców Warszawy 7 ...

Spotkanie informacyjno - rekrutacyjne Ząbkowice Śl. 24.10.2018r.

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śl. zaprasza w dniu 24 października 2018 roku w godz. 11.00 – 12 00 na spotkanie informacyjno - rekrutacyjne z agencją pracy Promedica...

Nabór wniosków z programu "Własny biznes nie jest dla wybranych 2"

Serdecznie zapraszamy osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ząbkowicach Śląskich, będące uczestnikami projektu „Własny biznes nie jest dla wybranych 2” realizowanego w ramach Działania 8.3 RPO WD 2014-2020 do składania wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej

Spotkanie informacyjno - rekrutacyjne Ząbkowice Śl. 12.10.2018r.

Powiatowy Urząd Pracy zaprasza w dniu 12 października 2018 roku o godz. 10 00 na spotkanie informacyjno - rekrutacyjne z agencją pracy Randstad Polska Sp. z o.o. ...

Konkurs fotograficzny pn. „Żyję i pracuję na pograniczu polsko-czesko-niemieckim”

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śl. informuje, że Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy ogłosił konkurs fotograficzny pn. „Żyję i pracuję na pograniczu...

Wstrzymanie naboru wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej (FP)

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich uprzejmie informuje, iż z dniem 27.09.2018 r. zostaje wstrzymany nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach środków Funduszu Pracy (algorytmu). Powyższe działanie wynika z faktu, iż liczba złożonych wniosków przez pracodawców wyczerpała limit...

Wstrzymanie naboru wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej (RPO)

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich uprzejmie informuje, iż z dniem 27.09.2018 r. zostaje wstrzymany nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 8 Rynek Pracy,...

Wstrzymanie naboru wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej (PO WER)

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich uprzejmie informuje, iż z dniem 27.09.2018 r. zostaje wstrzymany nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków

Giełda Pracy Ząbkowice Śl. 29.10.2018

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich zaprasza w dniu 29 października 2018 roku na giełdę pracy organizowaną na stanowisko  Mechanik samochodów ciężarowych.  ...

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śl. realizuje projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 8 Rynek Pracy, Działanie 8.1: Projekty powiatowych urzędów pracy: pn: „Poprawa szans na zatrudnienie osób bezrobotnych z powiatu...

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich informuje o rozpoczęciu realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ząbkowickim (III)"

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śl. realizuje projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 8 Rynek Pracy, Działanie 8.1: Projekty powiatowych urzędów pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śl. realizuje projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 8 Rynek Pracy, Działanie 8.1: Projekty powiatowych urzędów pracy

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śl. realizuje projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 8 Rynek Pracy, Działanie 8.1: Projekty powiatowych urzędów pracy: pn: „Poprawa szans na zatrudnienie osób bezrobotnych z powiatu...

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich informuje o rozpoczęciu realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ząbkowickim (III)"

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śl. realizuje projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 8 Rynek Pracy, Działanie 8.1: Projekty powiatowych urzędów pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich informuje o rozpoczęciu realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ząbkowickim (II)"

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

5,8%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu sierpnia 2018r.

Statystyki i analiza
  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.126,48 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
 

 

  POWIATOWY URZĄD PRACY  W ZĄBKOWICACH FILIA PUP ZIĘBICE
KONTAKT:

  (074) 8 166 724

(074) 8 191 447

   (074) 8 166 720

(074) 8 191 447

  wrza@praca.gov.pl

wrzazi@praca.gov.pl

 zabkowiceslaskie.praca.gov.pl

 

Godziny urzędowania

Poniedzałek

7:30

15:30

Wtorek

7:30

15:30

Środa

7:30

15:30

Czwartek

7:30

15:30

Piątek

7:30

15:30


 Interesanci przyjmowani są od godziny 800 do godziny 1400.

 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę