Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich


Aktualności

PRACA OPERATOR WTRYSKAREK

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śl. informuje, że Legrand Polska Sp. z o.o. poszukuje kandydatów na stanowisko Operator wtryskarek . Okres ważności oferty - 2 tygodnie....

REKRUTACJA! Praca dla elektryków w Niemczech

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śl. informuje, że Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy  organizuje w ramach sieci EURES rekrutację do pracy w Niemczech na stanowisko: ...

Spotkanie informacyjno - rekrutacyjne Ząbkowice Śl. 04.08.2017

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śl. zaprasza w dniu 4 sierpnia 2017 roku w godz. 11.00 – 13 00 na spotkanie informacyjno - rekrutacyjne z agencją pracy Promedica Care Sp....

Nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śl. uprzejmie informuje, że z dniem 18 lipca br. ogłasza nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie (wartość bonu wynosi nie więcej niż 7.000 zł).

Nabór do projektu w ramach RPO WD

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śl. uprzejmie informuje, że zespół ds. Eures Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy we Wrocławiu realizuje projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego (RPO WD) pn. „ Wsparcie dla mobilności w Europie, ułatwienie...

"Kwalifikacje szansą na pracę ..." - zapraszamy na spotkanie

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śl. uprzejmie informuje, że w dniu 18 lipca (wtorek) o godz. 12.00 w siedzibie tut. urzędu (sala narad – niski parter) - odbędzie się spotkanie z realizatorem projektu pt. „ Kwalifikacje szansą na pracę – program aktywizacji zawodowej osób dorosłych z woj. dolnośląskiego”, w ramach którego osoby bezrobotne będą...

Nabór „wniosków o skierowanie na szkolenie grupowe”

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śl. uprzejmie informuje, iż z dniem 27 stycznia 2017 r. rozpoczyna nabór „wniosków o skierowanie na szkolenie grupowe” wskazane w „Planie szkoleń grupowych na 2017 r.”.

REKRUTACJA! Praca w fabryce BMW w Lipsku

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śl. informuje, że Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy  organizuje w ramach sieci EURES rekrutację do pracy w Niemczech na stanowisko: ...

Informacja o zmianie przepisów dot. opodatkowania stypendiów

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od stypendiów otrzymanych na podstawie przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r.,poz. 864).

Giełda Pracy Ząbkowice Śl. 03.08.2017

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich zaprasza w dniu 3 sierpnia 2017 roku na giełdę pracy organizowaną na stanowisko operator linii produkcyjnej . Ilość miejsc – 5...

Giełda Pracy Ząbkowice Śl. 24.08.2017

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich zaprasza w dniu 24 sierpnia 2017 roku na giełdę pracy organizowaną na stanowisko operator linii produkcyjnej . Ilość miejsc – 5 ...

Giełda Pracy Ząbkowice Śl. 18.07.2017

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich zaprasza w dniu 18 lipca 2017 roku  na giełdę pracy organizowaną na stanowiska: Zastępca kierownika sklepu, Kasjer-sprzedawca ...

Spotkanie informacyjno - rekrutacyjne Ząbkowice Śl. 18.07.2017

Spotkanie informacyjno - rekrutacyjne Ząbkowice Śl. 18.07.2017   Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich zaprasza w dniu 18 lipca 2017 roku o godz. 12.00   na...

Spotkanie informacyjno - rekrutacyjne Ząbkowice Śl. 26.07.2017

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich zaprasza w dniu 26 lipca 2017 roku o godz. 10.00   na spotkanie informacyjno - rekrutacyjne z agencją pracy...

Giełda Pracy Ząbkowice Śl. 21.07.2017

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich zaprasza w dniu 21 lipca 2017 roku na giełdę pracy organizowaną na stanowisko Operator linii produkcyjnej . Ilość miejsc – 1 ...

Giełda Pracy Ząbkowice Śl. 21.07.2017

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich zaprasza w dniu 21 lipca 2017 roku na giełdę pracy organizowaną na stanowisko Operator linii produkcyjnej . Ilość miejsc – 25 ...

Nabór wniosków Pracodawców o przyznanie środków z KFS w 2017 roku

Na podstawie § 2 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014r. w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (Dz. U. z 2014r., poz. 639 z późn. zm.).

Giełda pracy Ząbkowice Śląskie 20.07.2017

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich zaprasza w dniu 20 lipca 2017 roku na giełdę pracy organizowaną na stanowisko Opiekun osoby starszej .   w ramach refundacji...

Nabór na stanowisko Inspektor nadzoru budowlanego

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śl. informuje, że Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Ząbkowicach Śl. ogłosił nabór na stanowisko Inspektor nadzoru budowlanego. Dokumenty należy złożyć do dnia 18 lipca 2017 roku. Poniżej do pobrania szczegóły oferty.   ...

Uwaga Uczestnicy i Uczestniczki projektu pn. „Własny biznes nie jest dla wybranych”

Uwaga Uczestnicy i Uczestniczki projektu pn. „Własny biznes nie jest dla wybranych” którzy zakończyli cykl szkoleniowy oraz osoby, które w okresie naboru wniosków o dotację zakończą cykle szkoleniowe, informujemy, iż od dnia 4 lipca 2017 roku do dnia 18 lipca 2017 roku przyjmowane będą wnioski o udzielenie wsparcia finansowego na założenie własnej...

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śl. realizuje projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 8 Rynek Pracy, Działanie 8.1: Projekty powiatowych urzędów pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śl. realizuje projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 8 Rynek Pracy,Działanie 8.1: Projekty powiatowych urzędów pracy: pn: „Poprawa szans na zatrudnienie osób bezrobotnych z powiatu...

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich informuje o rozpoczęciu realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ząbkowickim (I)”.

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śl. realizuje projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 8 Rynek Pracy, Działanie 8.1: Projekty powiatowych urzędów pracy

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

7,4%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu maja 2017r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 26.121,30 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
 

 

  POWIATOWY URZĄD PRACY  W ZĄBKOWICACH FILIA PUP ZIĘBICE
KONTAKT:

  (074) 8 166 724

(074) 8 191 447

   (074) 8 166 720

(074) 8 191 447

  wrza@praca.gov.pl

wrzazi@praca.gov.pl

 zabkowiceslaskie.praca.gov.pl

 

Godziny urzędowania

Poniedzałek

7:30

15:30

Wtorek

7:30

15:30

Środa

7:30

15:30

Czwartek

7:30

15:30

Piątek

7:30

15:30


 Interesanci przyjmowani są od godziny 800 do godziny 1400.

 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę