Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich


Aktualności

Mikropożyczka

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego realizuje w województwie dolnośląskim program „Mikropożyczka” na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach Działania 8.3 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Zaproszenie na seminarium dla Pracodawców

W załączniku znajduje się zaproszenie na seminarium, które odbędzie się w Hradcu Kralove 21 czerwca 2018. W przypadku zainteresowania, zgłoszenia należy przesyłać bezpośrednio do organizatora, na adres: dana.vyborna@uradprace.cz i molik@komora-khk.cz do 18 maja br.

Nabór w ramach projektu „Własny biznes nie jest dla wybranych 2”

Serdecznie zapraszamy osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ząbkowicach Śląskich, będące uczestnikami projektu „Własny biznes nie jest dla wybranych 2” realizowanego w ramach Działania 8.3 RPO WD 2014-2020 do składania wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej – obowiązujące formularze w załączeniu...

Giełda Pracy Ząbkowice Śl. 30.05.2018

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich zaprasza w dniu 30 maja 2018 roku na giełdę pracy organizowaną na stanowisko  Kamieniarz.     Umowa w ramach prac...

Informacja o naborze kandydatów ubiegających się o wstąpienie do służby w Policji

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich uprzejmie informuje, iż trwa nabór kandydatów ubiegających się o wstąpienie do służby w Policji. W związku z powyższym Komendat...

Baza Usług Rozwojowych szansą na rozwój przedsiębiorstw

PM GROUP LAAX Sp. z o.o. Sp. k. zaprasza w dniu 23 maja 2018 roku przedsiębiorców, firmy szkoleniowe i doradcze  na spotkanie informacyjne pn. „ Baza Usług Rozwojowych szansą na rozwój przedsiębiorstw". Uczestnicy spotkania będą mieli okazję zapoznać się z korzyściami rejestracji w Bazie Usług Rozwojowych (BUR) oraz...

Skuteczne i profesjonalne usługi społeczne dla osób z niepełnosprawnością

Powiatowy Urząd Pracy zaprasza w dniu 5 czerwca 2018 roku o godz. 9 00 (sala narad tut. urzędu) na spotkanie informacyjne z Legnickim Stowarzyszeniem Inicjatyw Obywatelskich w związku z realizacją projektu „Skuteczne i profesjonalne usługi społeczne dla osóbz niepełnosprawnością”.

Spotkanie informacyjno - rekrutacyjne Ziębice 13.06.2018r.

Powiatowy Urząd Pracy zaprasza w dniu 13 czerwca 2018 roku o godz. 10 00 na spotkanie informacyjno - rekrutacyjne z agencją pracy Randstad Polska Sp. z o.o. rekrutującą...

Giełda Pracy Ząbkowice Śl. 30.05.2018

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich zaprasza w dniu 30 maja 2018 roku na giełdę pracy organizowaną na stanowisko  Betoniarz.     Umowa w ramach prac...

Giełda Pracy Ząbkowice Śl. 28.05.2018

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich zaprasza w dniu 28 maja 2018 roku na giełdę pracy organizowaną na stanowiska sprzedawca kasjer (Dział świeże) oraz młodszy...

Wstrzymanie naboru wniosków o skierowanie na szkolenie wskazane przez osobę uprawnioną

Szanowni Państwo,

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich uprzejmie informuje, iż z dniem 10.05.2018 r. zostaje wstrzymany nabór wniosków o skierowanie na szkolenie wskazane przez osobę uprawnioną.Spotkanie informacyjno - rekrutacyjne Ząbkowice Śl. 23.05.2018r.

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śl. informuje, że w dniu 23 maja 2018 roku w godz. 11 00   odbędzie się spotkanie informacyjno - rekrutacyjne z agencją pracy ADECCO...

Giełda Pracy Ząbkowice Śl. 14.05.2018

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich zaprasza w dniu 14 maja 2018 roku na giełdę pracy organizowaną na stanowisko  Operator działu sortowania.   Ilość...

Giełda Pracy Ząbkowice Śl. 18.05.2018

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich zaprasza w dniu 18 maja 2018 roku na giełdę pracy organizowaną na stanowisko  Kierowca.     Umowa w ramach...

Nabór wniosków z KFS 2018

Na podstawie § 2 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014r. w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 117) Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śl. ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków z KFS na sfinansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego...

Giełda Pracy Ząbkowice Śl. 17.05.2018

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich zaprasza w dniu 17 maja 2018 roku na giełdę pracy organizowaną na stanowisko  Mechanik samochodów ciężarowych.   ...

Nabór na stanowisko pracy- Pracownik socjalny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Ciepłowodach.

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śl. informuje, że Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciepłowodach ogłosił nabór na stanowisko pracy Pracownik socjalny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Ciepłowodach. Dokumenty należy składać w terminie do 30.04.2018r. do godz. 12.00    Ogłoszenie o naborze oraz...

Spotkanie informacyjno - rekrutacyjne 21.05.2018r.

Powiatowy Urząd Pracy zaprasza w dniu 21 maja 2018 roku o godz. 10 00 na spotkanie informacyjno - rekrutacyjne z agencją pracy Randstad Polska Sp. z o.o. rekrutującą dla...

Dostępne środki w programie „Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie II”

Przypominamy o dostępności środków w programie „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie II” realizowanym przez Polską Fundację Przedsiębiorczości (PFP), na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na obszarze Makroregionu północno-zachodniego (tj. w województwach dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, lubuskim, pomorskim, wielkopolskim, i...

XXII Polsko-Czesko-Niemieckie Transgraniczne Targi Pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Zabkowicach Śl. zaprasza na XXII Polsko-Czesko-Niemieckie Transgraniczne Targi Pracy , które odbędą się w Zgorzelcu w dniu 9 maja 2018 roku, w godz....

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich informuje o rozpoczęciu realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ząbkowickim (III)"

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śl. realizuje projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 8 Rynek Pracy, Działanie 8.1: Projekty powiatowych urzędów pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śl. realizuje projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 8 Rynek Pracy, Działanie 8.1: Projekty powiatowych urzędów pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich informuje o rozpoczęciu realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ząbkowickim (II)"

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich informuje o rozpoczęciu realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ząbkowickim (III)"

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śl. realizuje projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 8 Rynek Pracy, Działanie 8.1: Projekty powiatowych urzędów pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich informuje o rozpoczęciu realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ząbkowickim (II)"

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

6,6%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu marca 2018r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.100,14 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
 

 

  POWIATOWY URZĄD PRACY  W ZĄBKOWICACH FILIA PUP ZIĘBICE
KONTAKT:

  (074) 8 166 724

(074) 8 191 447

   (074) 8 166 720

(074) 8 191 447

  wrza@praca.gov.pl

wrzazi@praca.gov.pl

 zabkowiceslaskie.praca.gov.pl

 

Godziny urzędowania

Poniedzałek

7:30

15:30

Wtorek

7:30

15:30

Środa

7:30

15:30

Czwartek

7:30

15:30

Piątek

7:30

15:30


 Interesanci przyjmowani są od godziny 800 do godziny 1400.

 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę