Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich


Aktualności

Giełda Pracy Ząbkowice Śl. 29.03.2018

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich zaprasza w dniu 29 marca 2018 roku na giełdę pracy organizowaną na stanowisko  Menager sprzedaży - mobilny doradca...

Giełda Pracy Ząbkowice Śl. 26.03.2018

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich zaprasza w dniu 26 marca 2018 roku na giełdę pracy organizowaną na stanowisko  Specjalista ds. obsługi klienta.   ...

Giełda Pracy Ziębice 26.03.2018

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich zaprasza w dniu 26 marca 2018 roku na giełdę pracy organizowaną na stanowisko  ogrodnik terenów zieleni (Ziębice)   ...

Giełda Pracy Ząbkowice Śl. 27.03.2018

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich zaprasza w dniu 27 marca 2018 roku na giełdę pracy organizowaną na stanowisko  ogrodnik terenów zieleni (Ząbkowice Śl.)...

Spotkanie informacyjno - rekrutacyjne Ząbkowice Śl. 19.03.2018r.

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śl. zaprasza w dniu 19 marca 2018 roku o godz. 12.00 na spotkanie informacyjno - rekrutacyjne z agencją pracy Promedica Care Sp. z o.o. ,...

Giełda Pracy Ząbkowice Śl. 21.03.2018

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich zaprasza w dniu 21 marca 2018 roku na giełdę pracy organizowaną na stanowisko  Operator działu sortowania.   Ilość...

Spotkanie informacyjno - rekrutacyjne 05.03.2018

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich zaprasza w dniu 5 marca 2018 roku o godz. 10.00   na spotkanie informacyjno - rekrutacyjne z agencją pracy...

Zaproszenie na spotkanie informacyjne ze szkoleniem dla pracodawców

Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu zaprasza na spotkanie informacyjne ze szkoleniem dla pracodawców dot. konkursu "Zdobądź dyplom PIP"

Giełda Pracy Ząbkowice Śl. 02.03.2018

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich zaprasza w dniu 2 marca 2018 roku na giełdę pracy organizowaną na stanowisko  Operator działu sortowania.   Ilość...

NABÓR WNIOSKÓW PRACODAWCÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO W 2018 r.

Na podstawie § 2 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014r. w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (Dz. U. z 2014r., poz. 639 z późn. zm.)

Polsko-Czeski Dzień Doradczy 23.04.2018 r. Ząbkowice Śl.

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śl. zaprasza w dniu 23 kwietnia 2018 roku na indywidualne spotkania informacyjne w ramach Polsko-Czeskiego Dnia Doradczego . ...

NABÓR WNIOSKÓW NA SZKOLENIA GRUPOWE

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich uprzejmie informuje, iż od dnia 14 lutego 2018 roku ogłasza nabór wniosków o skierowanie na szkolenia grupowe finansowane ze środków Funduszu Pracy.

Nabór na bony

Osoby młode do 30 roku życia, Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śl. uprzejmie informuje o naborze wniosków o przyznanie: - bonu szkoleniowego - bonu stażowego - bonu zatrudnieniowego - bonu na zasiedlenie (wartość bonu wynosi nie więcej niż 7.000 zł)

Informacja dotycząca PIT 11

W związku z trwającym okresem składania do urzędów skarbowych zeznań podatkowych za 2017 rok przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych – Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich...

Nabór wniosków o organizację robót publicznych

Zapraszamy Organizatorów robót publicznych do składania wniosków

Nabór wniosków o skierowanie na szkolenia w ramach PO WER 2014-2020

owiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich uprzejmie informuje, iż od dnia 12 lutego 2018 r. ogłasza nabór wniosków o skierowanie na szkolenia wskazane przez osoby bezrobotne w ramach Projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy

Nabór wniosków o skierowanie na szkolenia dla osób powyżej 30 roku życia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich uprzejmie informuje, iż od dnia 12 lutego 2018 roku ogłasza nabór wniosków o skierowanie na szkolenia wskazane przez osoby bezrobotne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 8 Rynek Pracy, Działanie...

Nabór wniosków o organizację staży w ramach projektu konkursowego

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śl. uprzejmie informuje, iż z dniem 12 lutego 2018 r. ogłasza nabór wniosków o organizację staży w ramach projektu konkursowego pt. „KIERUNEK PRACA! Aktywizacja zawodowo – edukacyjna młodzieży z powiatu ząbkowickiego"

Zaproszenie na warsztaty

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śl. serdecznie zaprasza na warsztaty dotyczące pozyskiwania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego oraz możliwości zatrudniania cudzoziemców, które odbędą się 15 lutego 2018 roku (czwartek) w siedzibie Starostwa Powiatowego, ul. B. Prusa 5 w Ząbkowicach Śl. o godz. 10.00.

JESTEŚ ZAINTERESOWANY UDZIAŁEM W SZKOLENIU? CHCESZ PODNIEŚĆ LUB UZYSKAĆ KWALIFIKACJE! ZŁÓŻ WNIOSEK NA SZKOLENIE!

Szanowni Państwo, Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich zaprasza osoby zainteresowane odbyciem szkolenia do składania „wniosków o skierowanie na szkolenie wskazane przez osobę uprawnioną".

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich informuje o rozpoczęciu realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ząbkowickim (III)"

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śl. realizuje projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 8 Rynek Pracy, Działanie 8.1: Projekty powiatowych urzędów pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śl. realizuje projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 8 Rynek Pracy, Działanie 8.1: Projekty powiatowych urzędów pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich informuje o rozpoczęciu realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ząbkowickim (II)"

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich informuje o rozpoczęciu realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ząbkowickim (III)"

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śl. realizuje projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 8 Rynek Pracy, Działanie 8.1: Projekty powiatowych urzędów pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich informuje o rozpoczęciu realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ząbkowickim (II)"

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

6,9%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu stycznia 2018r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.100,14 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
 

 

  POWIATOWY URZĄD PRACY  W ZĄBKOWICACH FILIA PUP ZIĘBICE
KONTAKT:

  (074) 8 166 724

(074) 8 191 447

   (074) 8 166 720

(074) 8 191 447

  wrza@praca.gov.pl

wrzazi@praca.gov.pl

 zabkowiceslaskie.praca.gov.pl

 

Godziny urzędowania

Poniedzałek

7:30

15:30

Wtorek

7:30

15:30

Środa

7:30

15:30

Czwartek

7:30

15:30

Piątek

7:30

15:30


 Interesanci przyjmowani są od godziny 800 do godziny 1400.

 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę