Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich


Aktualności

Spotkanie informacyjno - rekrutacyjne Ząbkowice Śl. 12.07.2017

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich zaprasza w dniu 12 lipca 2017 roku o godz. 10.00   na spotkanie informacyjno - rekrutacyjne z agencją pracy Trenkwalder&Partner...

Spotkanie informacyjno - rekrutacyjne Ziębice 07.07.2017

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śl. zaprasza w dniu 7 lipca 2017 roku o godz. 10.00 na spotkanie informacyjno - rekrutacyjne z agencją pracy InterKadra Sp. z o.o....

Nabór wniosków o "Refundację części kosztów wynagrodzeń, nagród oraz składek na ubezpieczenie społeczne dla osób bezrobotnych do 30 roku życia"

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich zaprasza Pracodawców i Przedsiębiorców do składania wniosków i zawierania umów na nową formę aktywizacji

Giełda Pracy Ząbkowice Śl. 18.07.2017

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich zaprasza w dniu 18 lipca 2017 roku na giełdę pracy organizowaną na stanowisko Opiekun .   Ilość miejsc – 2   Miejsce...

Bezpłatne kursy zawodowe

Szanowni Państwo, firma TON "Inter-Wiedza" z Opola zaprasza na bezpłatne kursy zawodowe

Bezpłatne szkolenia komputerowe

W związku z realizacją projektu „DOLNOŚLĄSKA AKADEMIA E-KOMPETENCJI” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego chcielibyśmy przedstawić ofertę BEZPŁATNYCH SZKOLEŃ KOMPUTEROWYCH.

Bezpłatny kurs komputerowy dla mieszkańców woj. Dolnośląskiego

Chcielibyśmy Państwa zainteresować darmowym kursem komputerowym skierowanych do osób 50+ bez względu na wykształcenie oraz osób 18+ z wykształceniem co najwyżej średnim, zamieszkujących, pracujących lub uczących się na terenie woj. dolnośląskiego.

Nabór wniosków w ramach „programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych długotrwale”

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śl. uprzejmie informuje, że z dniem 12 czerwca 2017 r. ogłasza nabór wniosków w ramach „programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych długotrwale”

Nabór wniosków w ramach „programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkujących na wsi”

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śl. uprzejmie informuje, że z dniem 12 czerwca 2017 r. ogłasza nabór wniosków w ramach „programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkujących na wsi”

Nabór wniosków w ramach „programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych powyżej 50 roku życia”

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śl. uprzejmie informuje, że z dniem 12 czerwca 2017 r. ogłasza nabór wniosków w ramach „programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych powyżej 50 roku życia”

Giełda Pracy Ząbkowice Śl. 29.06.2017

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich zaprasza w dniu 29 czerwca 2017 roku na giełdę pracy organizowaną na stanowisko Kamieniarz-grawer .   Ilość miejsc – 1   ...

Spotkanie informacyjno - rekrutacyjne Ząbkowice Śl. 10.07.2017

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śl. zaprasza w dniu 10 lipca 2017 roku w godz. 11.00 – 13 00 na spotkanie informacyjno - rekrutacyjne z agencją pracy Promedica Care Sp. z...

Giełda Pracy Ząbkowice Śl. 28.06.2017

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich zaprasza w dniu 28 czerwca 2017 roku na giełdę pracy organizowaną na stanowisko Kontroler jakości.   Ilość miejsc – 5   ...

Giełda pracy Ząbkowice Śl. 23.06.2017

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śl. zaprasza w dniu 23 czerwca 2017 roku na giełdę pracy organizowaną na stanowiska:   Sprzedawca stoiska mięsnego,   Zastępca kierownika...

Ostatnie wolne miejsca w projekcie pn.: „Własny biznes nie jest dla wybranych"!

Ostatnie wolne miejsca w projekcie pn.: „Własny biznes nie jest dla wybranych"! Tylko do dnia 14.06.2017 roku można zgłaszać chęć udziału w tym projekcie.

Spotkanie informacyjno - rekrutacyjne Ząbkowice Śl. 21.06.2017r.

Powiatowy Urząd Pracy zaprasza w dniu 21 czerwca 2017 roku o godz. 10 00 na spotkanie informacyjno - rekrutacyjne z agencją pracy Randstad Polska Sp. z o.o. rekrutującą dla...

Spotkanie informacyjno - rekrutacyjne Ząbkowice Śl. 30.06.2017

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śl. zaprasza w dniu 30 czerwca 2017 roku o godz. 11.00   na spotkanie informacyjno - rekrutacyjne z agencją pracy ADECCO Sp. z o.o. ...

Środki finansowe dla osób niepełnosprawnych

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich informuje, iż posiada środki finansowe w wysokości 174 000,00 złotych na realizację zadań zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Zaproszenie na spotkanie z realizatorem projektu pt. „ Kwalifikacje szansą na pracę – program aktywizacji zawodowej osób dorosłych z woj. dolnośląskiego”

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śl. uprzejmie informuje, że w dniu 7 czerwca (środa) o godz. 12.00 w siedzibie tut. urzędu (sala narad – niski parter) - odbędzie się spotkanie z realizatorem projektu pt. „ Kwalifikacje szansą na pracę – program aktywizacji zawodowej osób dorosłych z woj. dolnośląskiego”

Giełda pracy Ząbkowice Śl. 14.06.2017

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich zaprasza w dniu 14 czerwca 2017 roku na giełdę pracy organizowaną na stanowisko: Pracownik produkcyjny .   Miejsce wykonywania...

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śl. realizuje projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 8 Rynek Pracy, Działanie 8.1: Projekty powiatowych urzędów pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śl. realizuje projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 8 Rynek Pracy,Działanie 8.1: Projekty powiatowych urzędów pracy: pn: „Poprawa szans na zatrudnienie osób bezrobotnych z powiatu...

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich informuje o rozpoczęciu realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ząbkowickim (I)”.

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śl. realizuje projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 8 Rynek Pracy, Działanie 8.1: Projekty powiatowych urzędów pracy

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

7,7%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu kwietnia 2017r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 26.121,30 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
 

 

  POWIATOWY URZĄD PRACY  W ZĄBKOWICACH FILIA PUP ZIĘBICE
KONTAKT:

  (074) 8 166 724

(074) 8 191 447

   (074) 8 166 720

(074) 8 191 447

  wrza@praca.gov.pl

wrzazi@praca.gov.pl

 zabkowiceslaskie.praca.gov.pl

 

Godziny urzędowania

Poniedzałek

7:30

15:30

Wtorek

7:30

15:30

Środa

7:30

15:30

Czwartek

7:30

15:30

Piątek

7:30

15:30


 Interesanci przyjmowani są od godziny 800 do godziny 1400.

 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę