Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich


Aktualności

Giełda Pracy Ziębice 28.10.2016

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich zaprasza w dniu 28 października 2016 roku na giełdę pracy organizowaną na stanowisko pracownik produkcji . Ilość miejsc – 48 ...

Spotkanie informacyjno - rekrutacyjne Ząbkowice Śl. 04.11.2016

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śl. zaprasza w dniu 4 listopada 2016 roku o godz. 11.00 na spotkanie informacyjno - rekrutacyjne z przedstawicielem Hotelu MIRJAN Konrad Olszewski S.K.A., ul. Tadeusza Kościuszki 78 w Lądku – Zdrój, który poszukuje osób na stanowiska: księgowy, fizjoterapeuta/rehabilitant, kucharz,...

Spotkanie informacyjno - rekrutacyjne Ząbkowice Śl. 21.11.2016

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śl. zaprasza w dniu 21 listopada 2016 roku o godz. 11 00 – 13 00 na spotkanie informacyjno - rekrutacyjne z agencją pracy Promedica Care...

Informacja dotyczące środków KFS

Szanowni Pracodawcy Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śl. uprzejmie informuje, iż zgodnie z wyjaśnieniami Departamentu Podatków Dochodowych Ministerstwa Finansów środki pochodzące z państwowego funduszu celowego jakim jest Fundusz Pracy...

Spotkanie informacyjne - "Własny biznes nie jest dla wybranych"

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich serdecznie zaprasza osoby bezrobotne zainteresowane uczestnictwem w projekcie pn.: „Własny biznes nie jest dla wybranych”,

Giełda Pracy Ząbkowice Śl. 20.10.2016

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich zaprasza w dniu 20 października 2016 roku na giełdę pracy organizowaną na stanowisko czynności pomocnicze na produkcji . Ilość...

Ponad 26 000 zł na założenie i funkcjonowanie własnej firmy

Ponad 26 000 zł na założenie i funkcjonowanie własnej firmy w projekcie pn.: „Własny biznes nie jest dla wybranych".

Nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich uprzejmie informuje, iż z dniem 3 października 2016 r. ogłasza nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej dla 4 osób bezrobotnych zarejestrowanych w tut. urzędzie w ramach programu aktywizacji zawodowej dla osób bezrobotnych w wieku 30-50 lat.

Nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich serdecznie zaprasza Pracodawców oraz wszystkie podmioty prowadzące działalność gospodarczą, niepubliczne przedszkola, niepubliczne szkoły oraz producentów rolnych do składania wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.

Spotkanie informacyjno - rekrutacyjne Ząbkowice Śl. 17.10.2016

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śl. zaprasza w dniu 17 października 2016 roku  o godz. 10.00 – 12 00 na spotkanie informacyjno - rekrutacyjne z agencją pracy Promedica...

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śl. realizuje projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 8 Rynek Pracy, Działanie 8.1: Projekty powiatowych urzędów pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śl. realizuje projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 8 Rynek Pracy,Działanie 8.1: Projekty powiatowych urzędów pracy: pn: „Poprawa szans na zatrudnienie osób bezrobotnych z powiatu...

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich informuje o rozpoczęciu realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ząbkowickim (I)”.

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śl. realizuje projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 8 Rynek Pracy, Działanie 8.1: Projekty powiatowych urzędów pracy

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

8,5%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu sierpnia 2016r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 24.114,48 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
 

 

  POWIATOWY URZĄD PRACY  W ZĄBKOWICACH FILIA PUP ZIĘBICE
KONTAKT:

  (074) 8 166 724

(074) 8 191 447

   (074) 8 166 720

(074) 8 191 447

  wrza@praca.gov.pl

wrzazi@praca.gov.pl

 zabkowiceslaskie.praca.gov.pl

 

Godziny urzędowania

Poniedzałek

7:30

15:30

Wtorek

7:30

15:30

Środa

7:30

15:30

Czwartek

7:30

15:30

Piątek

7:30

15:30


 Interesanci przyjmowani są od godziny 800 do godziny 1400.

 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę