Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich


Aktualności

Giełda Pracy Ząbkowice Śl. 10 października 2018 roku

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich zaprasza w dniu 10 października 2018 roku na giełdę pracy organizowaną na stanowisko operator linii produkcyjnej, magazynier oraz technik ds. jakości.

Wstrzymanie naboru wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich uprzejmie informuje, iż z dniem 17.09.2018 r. zostaje wstrzymany nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.

Nabór wniosków na staż

Pracodawców i Przedsiębiorców serdecznie zapraszamy do składania wniosków o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych.

Wstrzymanie naboru wniosków na organizację staży w ramach PO WER

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich uprzejmie informuje, iż z dniem 14 września 2018 r. zostaje wstrzymany nabór wniosków o organizację stażu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 pn. ,,Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ząbkowickim (III)’’

Giełda Pracy Ząbkowice Śl. 27.09.2018

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich zaprasza w dniu 27 września 2018 roku na giełdę pracy organizowaną na stanowiska sprzedawca- kasjer (wykładanie towaru),...

Spotkanie informacyjno - rekrutacyjne Ząbkowice Śl. 15.10.2018r.

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śl. informuje, że w dniu 15 października 2018 roku w godz. 11 00   odbędzie się spotkanie informacyjno - rekrutacyjne z agencją pracy ...

Nabór kandydatów do służby przygotowawczej w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ząbkowicach Śl.

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śl. informuje, że Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Ząbkowicach Śl ogłosił nabór kandydatów do służby przygotowawczej w...

Wstrzymanie naboru wniosków na staż w ramach RPO WD

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich uprzejmie informuje, iż z dniem 3 września 2018 r. zostaje wstrzymany nabór wniosków o organizację stażu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020

Giełda Pracy Ząbkowice Śl. 26.09.2018

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich zaprasza w dniu 26 września 2018 roku na giełdę pracy organizowaną na stanowisko Kucharz.     Umowa w ramach...

Giełda Pracy Ząbkowice Śl. 25.09.2018

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich zaprasza w dniu 25 września 2018 roku na giełdę pracy organizowaną na stanowisko  Mechanik samochodów ciężarowych.   ...

Staż w Powiatowym Urzędzie Pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich zaprasza do składania ofert osoby zarejestrowane jako osoby bezrobotne i zainteresowane zdobyciem praktycznych umiejętności zawodowych

Praktyki zawodowe w Austrii! styczeń-marzec 2019

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śl. informuje, że Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy rekrutuje do projektu „Praktyki w Austrii dla najlepszych". W projekcie mogą wziąć...

Spotkanie informacyjno - rekrutacyjne Ząbkowice Śl. 24.09.2018r.

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śl. zaprasza w dniu 24 września 2018 roku w godz. 11.00 – 12 00 na spotkanie informacyjno - rekrutacyjne z agencją pracy Promedica Care...

Giełda Pracy Ząbkowice Śl. 28.09.2018

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich zaprasza w dniu 28 września 2018 roku na giełdę pracy organizowaną na stanowisko sprzedawca-fakturzysta, magazynier- kierowca...

Giełda Pracy Ząbkowice Śl. 14.09.2018

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich zaprasza w dniu 14 września 2018 roku na giełdę pracy organizowaną na stanowisko Sprzedawca.     Umowa w ramach...

Spotkanie informacyjno - rekrutacyjne Ząbkowice Śl. 07.09.2018r.

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śl. informuje, że w dniu 7 września 2018 roku w godz. 10 00  odbędzie się spotkanie informacyjno - rekrutacyjne z agencją pracy ...

Giełda Pracy Ząbkowice Śl. 10 września 2018 roku

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich zaprasza w dniu 10 września 2018 roku na giełdę pracy organizowaną na stanowisko operator linii produkcyjnej oraz magazynier.

Spotkanie informacyjno - rekrutacyjne Ząbkowice Śl. 17 września 2018 roku

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śl. informuje, że w dniu 17 września 2018 roku w godz. 11 00 odbędzie się spotkanie informacyjno - rekrutacyjne z agencją pracy ADECCO Sp. z o.o. rekrutującą dla...

Giełda Pracy Ząbkowice Śl. 31 sierpnia 2018 roku

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich zaprasza w dniu 31 sierpnia 2018 roku na giełdę pracy organizowaną na stanowisko Mechanik samochodów ciężarowych.

Giełda Pracy Ząbkowice Śl. 3 września 2018 roku

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich zaprasza w dniu 3 września 2018 roku na giełdę pracy organizowaną na stanowiska Sprzedawca

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śl. realizuje projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 8 Rynek Pracy, Działanie 8.1: Projekty powiatowych urzędów pracy: pn: „Poprawa szans na zatrudnienie osób bezrobotnych z powiatu...

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich informuje o rozpoczęciu realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ząbkowickim (III)"

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śl. realizuje projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 8 Rynek Pracy, Działanie 8.1: Projekty powiatowych urzędów pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śl. realizuje projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 8 Rynek Pracy, Działanie 8.1: Projekty powiatowych urzędów pracy

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śl. realizuje projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 8 Rynek Pracy, Działanie 8.1: Projekty powiatowych urzędów pracy: pn: „Poprawa szans na zatrudnienie osób bezrobotnych z powiatu...

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich informuje o rozpoczęciu realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ząbkowickim (III)"

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śl. realizuje projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 8 Rynek Pracy, Działanie 8.1: Projekty powiatowych urzędów pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich informuje o rozpoczęciu realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ząbkowickim (II)"

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

5,9%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu lipca 2018r.

Statystyki i analiza
  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.126,48 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
 

 

  POWIATOWY URZĄD PRACY  W ZĄBKOWICACH FILIA PUP ZIĘBICE
KONTAKT:

  (074) 8 166 724

(074) 8 191 447

   (074) 8 166 720

(074) 8 191 447

  wrza@praca.gov.pl

wrzazi@praca.gov.pl

 zabkowiceslaskie.praca.gov.pl

 

Godziny urzędowania

Poniedzałek

7:30

15:30

Wtorek

7:30

15:30

Środa

7:30

15:30

Czwartek

7:30

15:30

Piątek

7:30

15:30


 Interesanci przyjmowani są od godziny 800 do godziny 1400.

 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę