Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich


Aktualności

Spotkanie informacyjno - rekrutacyjne Ziębice 27.10.2017r.

Powiatowy Urząd Pracy w  Ząbkowicach Śląskich zaprasza w dniu 27 października 2017 roku o godz. 10 00 na spotkanie informacyjno - rekrutacyjne z Firmą LG Chem Wrocław...

Spotkanie informacyjno - rekrutacyjne Ząbkowice Śl. 26.10.2017 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich zaprasza w dniu 26 października 2017 roku o godz. 10 00 na spotkanie informacyjno - rekrutacyjne z Firmą LG Chem Wrocław Energy Sp. z o.o.

Spotkanie informacyjno - rekrutacyjne Ząbkowice Śl. 26.10.2017 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śl. zaprasza w dniu 26 października 2017 roku w godz. 11.00 – 13 00 na spotkanie informacyjno - rekrutacyjne z agencją pracy Promedica Care Sp. z o.o., która...

Nabór na stanowisko: "Instruktor nauki zawodu - warsztat ogrodniczo - porządkowy"

Kierownik Centrum Integracji Społecznej Gminy Kamieniec Ząbkowicki poszukuje kandydata na stanowisko: instruktor nauki zawodu - warsztat ogrodniczo - porządkowy Forma zatrudnienia: umowa zlecenie w...

Spotkanie informacyjno - rekrutacyjne 30.10.2017 r.

Powiatowy Urząd Pracy zaprasza w dniu 30 października 2017 roku o godz. 10 00 na spotkanie informacyjno - rekrutacyjne z agencją pracy Randstad Polska Sp. z o.o. rekrutującą dla firmy AMAZON na...

Spotkanie informacyjno - rekrutacyjne 23.10.2017

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich zaprasza w dniu 23 października 2017 roku o godz. 10.00 na spotkanie informacyjno - rekrutacyjne z agencją pracy Trenkwalder&Partner Sp. z o.o. prowadzącą nabór na stanowisko monter.

Nabór na stanowisko: "Palacz C.O."

Kierownik Centrum Integracji Społecznej Gminy Kamieniec Ząbkowicki poszukuje kandydata na stanowisko: Palacz c.o. Forma zatrudnienia: umowa zlecenie w wymiarze 24 godzin miesięcznie

OSTATNI nabór wniosków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śl. ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków z KFS na sfinansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracodawców i pracowników.

Spotkanie informacyjno - rekrutacyjne Ziębice 23.10.2017

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śl. zaprasza w dniu 23 października 2017 roku o godz. 10.30 na spotkanie informacyjno - rekrutacyjne z agencją pracy InterKadra Sp. z o.o. rekrutującą na...

Spotkanie informacyjno - rekrutacyjne Ząbkowice Śl. 18.10.2017

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śl. zaprasza w dniu 18 października 2017 roku o godz. 10.00 na spotkanie informacyjno - rekrutacyjne z agencją zatrudnienia InterKadra Sp. z o.o., która poszukuje...

Nabór ze środków PFRON

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich uprzejmie przypomina o trwających naborach, ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Spotkanie informacyjno - rekrutacyjne dnia 20.10.2017 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śl. zaprasza w dniu 20 października 2017 roku o godz. 10.00 na spotkanie informacyjno - rekrutacyjne z agencją pracy ADECCO Sp. z o.o. rekrutującą dla firmy...

Giełda pracy Ząbkowice Śl. 09.10.2017

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich zaprasza w dniu 9 października 2017 roku na giełdę pracy organizowaną na stanowiska: Operator działu sortowania .   ...

Przypomnienie o naborze wniosków w ramach „programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych długotrwale”

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śl. uprzejmie zaprasza Pracodawców i Przedsiębiorców do składania wniosków w ramach „programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych długotrwale"

Przypomnienie o naborze wniosków w ramach „programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych powyżej 50 roku życia”

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śl. uprzejmie zaprasza Pracodawców i Przedsiębiorców do składania wniosków w ramach „programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych powyżej 50 roku życia"

Przypomnienie o naborze wniosków w ramach „programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkujących na wsi”

Logo Urząd Pracy Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śl. uprzejmie zaprasza Pracodawców i Przedsiębiorców do składania wniosków w ramach „programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkujących na wsi"

NABÓR NA STANOWISKO PSYCHOLOG

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śl. informuje, że Kierownik Centrum Integracji Społecznej Gminy Kamieniec Ząbkowicki poszukuje kandydata na stanowisko: Psycholog Forma...

NABÓR NA STANOWISKO INSTRUKTOR NAUKI ZAWODU - WARSZTAT OGRODNICZO - PORZĄDKOWY

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śl. informuje, że Kierownik Centrum Integracji Społecznej Gminy Kamieniec Ząbkowicki poszukuje kandydata na stanowisko: Instruktor nauki...

NABÓR WNIOSKÓW PRACODAWCÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO W 2017 r.

Na podstawie § 2 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014r. w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (Dz. U. z 2014r., poz. 639 z późn. zm.)   Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śl. OGŁASZA nabór wniosków o przyznanie środków z KFS na...

Giełda Pracy Ziębice 29.09.2017

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich zaprasza w dniu 29 września 2017 roku na giełdę pracy organizowaną na stanowisko Doradca klienta. Ilość miejsc – 1 Miejsce...

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich informuje o rozpoczęciu realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ząbkowickim (III)"

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śl. realizuje projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 8 Rynek Pracy, Działanie 8.1: Projekty powiatowych urzędów pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śl. realizuje projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 8 Rynek Pracy, Działanie 8.1: Projekty powiatowych urzędów pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śl. realizuje projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 8 Rynek Pracy,Działanie 8.1: Projekty powiatowych urzędów pracy: pn: „Poprawa szans na zatrudnienie osób bezrobotnych z powiatu...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich informuje o rozpoczęciu realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ząbkowickim (III)"

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śl. realizuje projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 8 Rynek Pracy, Działanie 8.1: Projekty powiatowych urzędów pracy

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

7,0%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu sierpnia 2017r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 25.324,20 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
 

 

  POWIATOWY URZĄD PRACY  W ZĄBKOWICACH FILIA PUP ZIĘBICE
KONTAKT:

  (074) 8 166 724

(074) 8 191 447

   (074) 8 166 720

(074) 8 191 447

  wrza@praca.gov.pl

wrzazi@praca.gov.pl

 zabkowiceslaskie.praca.gov.pl

 

Godziny urzędowania

Poniedzałek

7:30

15:30

Wtorek

7:30

15:30

Środa

7:30

15:30

Czwartek

7:30

15:30

Piątek

7:30

15:30


 Interesanci przyjmowani są od godziny 800 do godziny 1400.

 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę