Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich


Aktualności

Plan szkoleń w ramach projektu "Własny biznes nie jest dla wybranych"

Szkolenia w ramach projektu „Własny biznes nie jest dla wybranych” dla grupy 13 – osoby bezrobotne i bierne zawodowo zamieszkałe na terenie powiatów: kłodzkiego, wałbrzyskiego ziemskiego, ząbkowickiego

Ostateczna lista rankingowa

Uprzejmie informuję, iż udostępnione zostały do publicznej wiadomości na stronie beneficjenta, tj. Forum Aktywności Lokalnej:  http://forumwalbrzyskie.wixsite.com/wlasnybiznes/listy-rankingowe OSTATECZNE LISTY RANKINGOWE wniosków rekomendowanych i wniosków nierekomendowanych do przyznania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości wraz ze...

Giełda pracy Ząbkowice Śl. 12.06.2017

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich zaprasza w dniu 12 czerwca 2017 roku na giełdę pracy organizowaną na stanowiska: Operator wózka widłowego .   Miejsce...

Nabór wniosków o skierowanie na szkolenia wskazane przez osoby bezrobotne w ramach projektu konkursowego pt. „Dolnośląska Strefa Zatrudnienia”

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich uprzejmie informuje, iż od dnia 22 maja 2017r. ogłasza nabór wniosków o skierowanie na szkolenia wskazane przez osoby bezrobotne w ramach projektu konkursowego pt. „Dolnośląska Strefa Zatrudnienia” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś...

Nabór wniosków o organizację staży w ramach projektu konkursowego pt. „Dolnośląska Strefa Zatrudnienia”

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śl. uprzejmie informuje, iż z dniem 22 maja 2017 r. ogłasza nabór wniosków o organizację staży w ramach projektu konkursowego pt. „Dolnośląska Strefa Zatrudnienia” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Rynek Pracy, Działanie 8.2 Wsparcie...

Polsko-Niemiecki Dzień Doradczy 14.07.2017 r. Ząbkowice Śl.

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śl. zaprasza w dniu 14 lipca 2017 roku na indywidualne spotkania informacyjne w ramach Polsko-Niemieckiego Dnia Doradczego .   Na...

Spotkanie informacyjno - rekrutacyjne Ząbkowice Śl. 12.06.2017

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śl. zaprasza w dniu 12 czerwca 2017 roku w godz. 11.00 – 13 00 na spotkanie informacyjno - rekrutacyjne z agencją pracy Promedica Care Sp....

Giełda pracy Ząbkowice Śl. 25.05.2017

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich zaprasza w dniu 25 maja 2017 roku na giełdę pracy organizowaną na stanowiska: Operator automatów tokarskich .   Miejsce...

Spotkanie informacyjno - rekrutacyjne Ząbkowice Śl. 26.05.2017

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śl. zaprasza w dniu 26 maja 2017 roku o godz. 12.00   na spotkanie informacyjno - rekrutacyjne z agencją pracy ADECCO Sp. z o.o. ...

Praca - Instruktor nauki zawodu - warsztat ogrodniczo - porządkowy

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śl. informuje, że Kierownik Centrum Integracji Społecznej Gminy Kamieniec Ząbkowicki poszukuje kandydata na stanowisko: Instruktor nauki...

Spotkanie informacyjne dla osób zainteresowanych uczestnictwem w projekcie „Własny biznes nie jest dla wybranych"

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich serdecznie zaprasza osoby bezrobotne oraz osoby bierne zawodowo zainteresowane uczestnictwem w projekcie pn.: „Własny biznes nie jest dla wybranych", na spotkanie informacyjne, które odbędzie się w dniu 12 maja 2017

Kwalifikacje szansą na pracę – program aktywizacji zawodowej osób dorosłych z woj. dolnośląskiego

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śl. uprzejmie informuje, że w dniu 15 maja (poniedziałek) o godz. 12:15 w siedzibie tut. urzędu (sala narad – niski parter) - odbędzie się spotkanie z realizatorem projektu pt. „ Kwalifikacje szansą na pracę – program aktywizacji zawodowej osób dorosłych z woj. dolnośląskiego”.

Praca - Psycholog

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śl. informuje, że Kierownik Centrum Integracji Społecznej Gminy Kamieniec Ząbkowicki poszukuje kandydata na stanowisko: Psycholog Forma...

Projekt "Własny biznes nie jest dla wybranych" dla osób biernych zawodowo

I Ty możesz być uczestnikiem projektu pn.: „Własny biznes nie jest dla wybranych" jako osoba bierna zawodowo

Giełda pracy Ząbkowice Śląskie 19.05.2017

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich zaprasza w dniu 19 maja 2017 roku na giełdę pracy organizowaną na stanowiska Pomoc kuchenna, Barman/Kelner, Kucharz, Pracownik...

Giełda pracy Ząbkowice Śląskie 17.05.2017

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich zaprasza w dniu 17 maja 2017 roku na giełdę pracy organizowaną na stanowisko Pracownik produkcyjny   Ilość miejsc – 5 ...

REKRUTACJA! Praca w Niemczech dla fachowców (Thomag GmbH)

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śl. informuje, że Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy  organizuje w ramach sieci EURES rekrutację do pracy w Niemczech na stanowiska:...

REKRUTACJA! Praca w Niemczech dla dekarza / blacharza

  Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śl. informuje, że Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy  organizuje w ramach sieci EURES rekrutację do pracy w Niemczech na stanowisko...

Informacja o posiadanych środkach dla Pracodawców i Przedsiębiorców

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich informuje, iż w dalszym ciągu dysponuje środkami finansowymi dla Pracodawców i Przedsiębiorców z przeznaczeniem na następujące formy i narzędzia wskazane w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 645 z późn. zm.)

Spotkanie informacyjno - rekrutacyjne Ziębice 12.05.2017

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich zaprasza w dniu 12 maja 2017 roku o godz. 10.00   na spotkanie informacyjno - rekrutacyjne z agencją pracy Trenkwalder&Partner...

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śl. realizuje projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 8 Rynek Pracy, Działanie 8.1: Projekty powiatowych urzędów pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śl. realizuje projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 8 Rynek Pracy,Działanie 8.1: Projekty powiatowych urzędów pracy: pn: „Poprawa szans na zatrudnienie osób bezrobotnych z powiatu...

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich informuje o rozpoczęciu realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ząbkowickim (I)”.

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śl. realizuje projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 8 Rynek Pracy, Działanie 8.1: Projekty powiatowych urzędów pracy

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

8,1%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu marca 2017r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 25.313,52 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
 

 

  POWIATOWY URZĄD PRACY  W ZĄBKOWICACH FILIA PUP ZIĘBICE
KONTAKT:

  (074) 8 166 724

(074) 8 191 447

   (074) 8 166 720

(074) 8 191 447

  wrza@praca.gov.pl

wrzazi@praca.gov.pl

 zabkowiceslaskie.praca.gov.pl

 

Godziny urzędowania

Poniedzałek

7:30

15:30

Wtorek

7:30

15:30

Środa

7:30

15:30

Czwartek

7:30

15:30

Piątek

7:30

15:30


 Interesanci przyjmowani są od godziny 800 do godziny 1400.

 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę