Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich


Aktualności

Informacja o posiadanych środkach dla Pracodawców i Przedsiębiorców

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich informuje, iż w dalszym ciągu dysponuje środkami finansowymi dla Pracodawców i Przedsiębiorców z przeznaczeniem na następujące formy i narzędzia wskazane w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 645 z późn. zm.)

Projekt "Własny biznes nie jest dla wybranych" dla osób biernych zawodowo

I Ty możesz być uczestnikiem projektu pn.: „Własny biznes nie jest dla wybranych" jako osoba bierna zawodowo

Spotkanie informacyjno - rekrutacyjne Ziębice 12.05.2017

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich zaprasza w dniu 12 maja 2017 roku o godz. 10.00   na spotkanie informacyjno - rekrutacyjne z agencją pracy Trenkwalder&Partner...

Spotkanie informacyjno - rekrutacyjne Ząbkowice Śląskie- 11.05.2017

Powiatowy Urząd Pracy zaprasza w dniu 11 maja 2017 roku godz. 10 00 na spotkanie informacyjno - rekrutacyjne z agencją pracy Randstad Polska Sp. z o.o. rekrutującą dla...

Zaproszenie do udziału w projekcie "Własny biznes nie jest dla wybranych"

Forum Aktywności Lokalnej wraz z Fundacją Razem, Powiatowym Urzędem Pracy w Kłodzku, Powiatowym Urzędem Pracy w Wałbrzychu, Powiatowym Urzędem Pracy w Ząbkowicach Śląskich oraz Stowarzyszeniem...

Spotkanie informacyjno - rekrutacyjne Ząbkowice Śl. 15.05.2017

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śl. zaprasza w dniu 15 maja 2017 roku w godz. 11.00 – 13 00 na spotkanie informacyjno - rekrutacyjne z agencją pracy Promedica Care Sp. z...

XXI Polsko-Czesko-Niemieckie Transgraniczne Targi Pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śl. zaprasza na XXI Polsko-Czesko-Niemieckie Transgraniczne Targi Pracy, które odbędą się w dniu 11 maja 2017 roku w Zgorzelelcu.   ...

Giełda pracy Ząbkowice Śląskie 10.05.2017

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich zaprasza w dniu 10 maja 2017 roku na giełdę pracy organizowaną na stanowisko Sprzedawca   w ramach doposażenia stanowiska...

Nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2017 roku

nabór wniosków o przyznanie środków z KFS na sfinansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracodawców i pracowników.

Giełda Pracy Ząbkowice Śl. 04.05.2017

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich zaprasza w dniu 4 maja 2017 roku na giełdę pracy organizowaną na stanowisko Strugacz drewna . Ilość miejsc – 1 Miejsce...

Nabór wniosków o organizację prac interwenencyjnych

Pracodawców i przedsiębiorców zainteresowanych organizacją prac interwencyjnych serdecznie zapraszamy do składania wniosków – obowiązujące formularze na stronie Powiatowego Urzędu Pracy w Ząbkowicach Śląskich

Nabór wniosków o organizację robót publicznych

Zapraszamy Organizatorów* robót publicznych do składania stosownych wniosków – obowiązujące formularze na stronie Powiatowego Urzędu Pracy.

Wstrzymanie naboru wniosków o organizację stażu w ramach algortymu

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich uprzejmie informuje, iż z dniem 14.04.2017 r. zostaje wstrzymany nabór wniosków o organizację stażu w ramach algorytmu.

Spotkanie informacyjno - rekrutacyjne Ząbkowice Śl. 21.04.2017r.

Powiatowy Urząd Pracy zaprasza w dniu 21 kwietnia 2017 roku o godz. 10 00 na spotkanie informacyjno - rekrutacyjne z firmą Industrias Alegre – dostawcą tworzyw sztucznych...

„Własny biznes nie jest dla wybranych" - listy rankingowe wniosków

Uprzejmie informuję, iż udostępnione zostały do publicznej wiadomości na stronie beneficjenta, tj. Forum Aktywności Lokalnej: http://forumwalbrzyskie.wixsite.com/wlasnybiznes/listy-rankingowe LISTY RANKINGOWE wniosków rekomendowanych i wniosków nierekomendowanych do przyznania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości wraz ze wskazaniem...

Praca - Instruktor nauki zawodu - warsztat ogrodniczo - porządkowy

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śl. informuje, że Kierownik Centrum Integracji Społecznej Gminy Kamieniec Ząbkowicki poszukuje kandydata na stanowisko: Instruktor nauki...

Polsko-Niemiecki Dzień Doradczy 14.07.2017 r. Ząbkowice Śl.

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śl. zaprasza w dniu 14 lipca 2017 roku na indywidualne spotkania informacyjne w ramach Polsko-Niemieckiego Dnia Doradczego .   Na...

Praca - Psycholog

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śl. informuje, że Kierownik Centrum Integracji Społecznej Gminy Kamieniec Ząbkowicki poszukuje kandydata na stanowisko: Psycholog Forma...

Warsztaty dotyczące przygotowania wniosków o przyznanie środków z KFS

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śl. zaprasza na warsztaty dotyczące przygotowania wniosków o przyznanie środków z KFS na sfinansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracodawców i...

Praca - Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śl. informuje, że Stowarzyszenie Forum Aktywności Lokalnej oraz Fundacja Razem realizują projekt pn. „ Program rozwoju systemu usług...

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śl. realizuje projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 8 Rynek Pracy, Działanie 8.1: Projekty powiatowych urzędów pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śl. realizuje projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 8 Rynek Pracy,Działanie 8.1: Projekty powiatowych urzędów pracy: pn: „Poprawa szans na zatrudnienie osób bezrobotnych z powiatu...

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich informuje o rozpoczęciu realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ząbkowickim (I)”.

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śl. realizuje projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 8 Rynek Pracy, Działanie 8.1: Projekty powiatowych urzędów pracy

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

8,1%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu marca 2017r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 25.313,52 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
 

 

  POWIATOWY URZĄD PRACY  W ZĄBKOWICACH FILIA PUP ZIĘBICE
KONTAKT:

  (074) 8 166 724

(074) 8 191 447

   (074) 8 166 720

(074) 8 191 447

  wrza@praca.gov.pl

wrzazi@praca.gov.pl

 zabkowiceslaskie.praca.gov.pl

 

Godziny urzędowania

Poniedzałek

7:30

15:30

Wtorek

7:30

15:30

Środa

7:30

15:30

Czwartek

7:30

15:30

Piątek

7:30

15:30


 Interesanci przyjmowani są od godziny 800 do godziny 1400.

 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę