Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich


Aktualności

Spotkanie informacyjno - rekrutacyjne Ząbkowice Śl. 17 września 2018 roku

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śl. informuje, że w dniu 17 września 2018 roku w godz. 11 00 odbędzie się spotkanie informacyjno - rekrutacyjne z agencją pracy ADECCO Sp. z o.o. rekrutującą dla...

Giełda Pracy Ząbkowice Śl. 31 sierpnia 2018 roku

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich zaprasza w dniu 31 sierpnia 2018 roku na giełdę pracy organizowaną na stanowisko Mechanik samochodów ciężarowych.

Giełda Pracy Ząbkowice Śl. 3 września 2018 roku

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich zaprasza w dniu 3 września 2018 roku na giełdę pracy organizowaną na stanowiska Sprzedawca

ZAMIESZKUJESZ NA TERENACH WIEJSKICH? JESTEŚ ZAINTERESOWANY UDZIAŁEM W SZKOLENIU? CHCESZ PODNIEŚĆ LUB UZYSKAĆ KWALIFIKACJE! ZŁÓŻ WNIOSEK NA SZKOLENIE!

Szanowni Państwo, Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich zaprasza osoby zainteresowane szkoleniem do składania „wniosków o skierowanie na szkolenie wskazane przez osobę uprawnioną" w ramach „Programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkujących na wsi”.

Filmiki informacyjne Zielonej Linii nt. zatrudniania cudzoziemców, skierowane do pracodawców

Zielona Linia przygotowała filmiki instruktażowe dla pracodawców związane z tematyką zasad zatrudniania cudzoziemców w Polsce. Poniżej udostępniamy Państwu linki do tych materiałów.

Giełda Pracy Ząbkowice Śl. 27.08.2018

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich zaprasza w dniu 27 sierpnia 2018 roku na giełdę pracy organizowaną na stanowisko sprzedawca-fakturzysta, magazynier- kierowca...

Spotkanie informacyjno - rekrutacyjne Ziębice 29.08.2018r.

Powiatowy Urząd Pracy zaprasza w dniu 29 sierpnia 2018 roku o godz. 10 00 na spotkanie informacyjno - rekrutacyjne z agencją pracy Randstad Polska Sp. z o.o. rekrutującą...

Giełda Pracy Ząbkowice Śl. 16.08.2018

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich zaprasza w dniu 16 sierpnia 2018 roku na giełdę pracy organizowaną na stanowisko Sprzedawca.     Umowa w ramach...

Giełda Pracy Ziębice 13.08.2018

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich zaprasza w dniu 13 sierpnia 2018 roku na giełdę pracy organizowaną na stanowisko operator linii produkcyjnej oraz magazynier . ...

Giełda Pracy Ząbkowice Śl. 13.08.2018

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich zaprasza w dniu 13 sierpnia 2018 roku na giełdę pracy organizowaną na stanowisko operator linii produkcyjnej oraz magazynier . ...

Giełda Pracy Ziębice 06.08.2018

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich zaprasza w dniu 6 sierpnia 2018 roku na giełdę pracy organizowaną na stanowisko operator linii produkcyjnej oraz magazynier . ...

Giełda Pracy Ząbkowice Śl. 06.08.2018

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich zaprasza w dniu 6 sierpnia 2018 roku na giełdę pracy organizowaną na stanowisko operator linii produkcyjnej oraz magazynier . ...

Spotkanie informacyjno - rekrutacyjne Ziębice 28.08.2018r.

Powiatowy Urząd Pracy zaprasza w dniu 28 sierpnia 2018 roku o godz. 10 00 na spotkanie informacyjno - rekrutacyjne z agencją pracy Randstad Polska Sp. z o.o. rekrutującą...

Spotkanie informacyjno - rekrutacyjne Ząbkowice Śl. 14.08.2018r.

Powiatowy Urząd Pracy zaprasza w dniu 14 sierpnia 2018 roku o godz. 10 00 na spotkanie informacyjno - rekrutacyjne z agencją pracy Randstad Polska Sp. z o.o. rekrutującą...

Giełda Pracy Ząbkowice Śl. 21.08.2018

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich zaprasza w dniu 21.08.2018 roku na giełdę pracy organizowaną na stanowisko Dekarz.     Umowa w ramach refundacji...

Giełda Pracy Ząbkowice Śl. 20.08.2018

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich zaprasza w dniu 20.08.2018 roku na giełdę pracy organizowaną na stanowisko Kucharz.     Umowa w ramach refundacji...

Wykaz zawodów, w przypadku których Wojewoda wydaje zezwolenie na pracę bez konieczności uzyskania informacji starosty

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śl. uprzejmie informuje, że w dniu 1 lipca 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28...

„Własny biznes nie jest dla wybranych 2" - listy rankingowe

Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, iż udostępnione zostały do publicznej wiadomości na stronie internetowej tut. urzędu i beneficjenta, tj. Forum Aktywności Lokalnej: http://forumwalbrzyskie.wixsite.com/wlasnybiznes2/listy-rankingowe LISTY RANKINGOWE wniosków rekomendowanych i wniosków nierekomendowanych do przyznania środków finansowych na...

"Przedsiębiorcą być"

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich zaprasza na bezpłatne szkolenie osoby zainteresowane założeniem, prowadzeniem i zarządzaniem działalnością gospodarczą.

Nabory na staże - sięgnij po wsparcie

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich zaprasza Pracodawców i Przedsiębiorców do składania wniosków o organizację stażu dla osób bezrobotnych. Dostępne są aktualnie niżej omówione programy wsparcia dla pracodawców.

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich informuje o rozpoczęciu realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ząbkowickim (III)"

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śl. realizuje projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 8 Rynek Pracy, Działanie 8.1: Projekty powiatowych urzędów pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śl. realizuje projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 8 Rynek Pracy, Działanie 8.1: Projekty powiatowych urzędów pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich informuje o rozpoczęciu realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ząbkowickim (II)"

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich informuje o rozpoczęciu realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ząbkowickim (III)"

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śl. realizuje projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 8 Rynek Pracy, Działanie 8.1: Projekty powiatowych urzędów pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich informuje o rozpoczęciu realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ząbkowickim (II)"

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

5,9%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu czerwca 2018r.

Statystyki i analiza
  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.737,04 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
 

 

  POWIATOWY URZĄD PRACY  W ZĄBKOWICACH FILIA PUP ZIĘBICE
KONTAKT:

  (074) 8 166 724

(074) 8 191 447

   (074) 8 166 720

(074) 8 191 447

  wrza@praca.gov.pl

wrzazi@praca.gov.pl

 zabkowiceslaskie.praca.gov.pl

 

Godziny urzędowania

Poniedzałek

7:30

15:30

Wtorek

7:30

15:30

Środa

7:30

15:30

Czwartek

7:30

15:30

Piątek

7:30

15:30


 Interesanci przyjmowani są od godziny 800 do godziny 1400.

 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę