Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich


Aktualności

Giełda Pracy Ząbkowice Śl. 19.12.2016

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich zaprasza w dniu 19 grudnia 2016 roku na giełdę pracy organizowaną na stanowisko Strugacz drewna .   Ilość miejsc – 2 Miejsce...

Giełda Pracy Ząbkowice Śl. 29.12.2016

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich zaprasza w dniu 29 grudnia 2016 roku na giełdę pracy organizowaną na stanowisko Operator giętarki - czyszczarki . Ilość miejsc...

Ankieta KFS

W związku z koniecznością określenia wysokości zapotrzebowania na środki Krajowego Funduszu Społecznego na rok 2017 – Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śl. zwraca się z uprzejmą prośbą do Pracodawców zainteresowanych pozyskaniem środków KFS w 2017 r. o wypełnienie ankiety.

Nabór wniosków o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śl. informuje, że w terminie od 6 grudnia do 13 grudnia 2016 roku ogłasza nabór wniosków o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich uprzejmie informuje o trwającym naborze wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach środków Funduszu Pracy. Serdecznie zapraszamy do składania wniosków osoby bezrobotne, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy (zakwalifikowane do I lub II profilu pomocy).

Nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śl. ogłasza nabór wniosków o przyznanie bonów na zasiedlenie dla osób bezrobotnych do 30 roku życia (należących do profilu pomocy I lub II)

Giełda Pracy Ząbkowice Śl. 09.12.2016

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich zaprasza w dniu 9 grudnia 2016 roku na giełdę pracy organizowaną na stanowisko Pracownik do odśnieżania .   Ilość miejsc – 1 ...

Praca - Instruktor Nauki Zawodu - Warsztat rękodzieła artystycznego

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śl. informuje, że Kierownik Centrum Integracji Społecznej Gminy Kamieniec Ząbkowicki ogłosił nabór na stanowisko Instruktor Nauki Zawodu -...

Spotkanie informacyjno - rekrutacyjne Ząbkowice Śl. 15.12.2016

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śl. zaprasza w dniu 15 grudnia 2016 roku o godz. 10.00 na spotkanie informacyjno - rekrutacyjne z przedstawicielem MASFROST Ziębice Sp. z...

Spotkanie informacyjno - rekrutacyjne Ząbkowice Śl. 19.12.2016

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śl. zaprasza w dniu 19 grudnia 2016 roku o godz. 11.00 – 13 00 na spotkanie informacyjno - rekrutacyjne z agencją pracy Promedica Care Sp....

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śl. realizuje projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 8 Rynek Pracy, Działanie 8.1: Projekty powiatowych urzędów pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śl. realizuje projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 8 Rynek Pracy,Działanie 8.1: Projekty powiatowych urzędów pracy: pn: „Poprawa szans na zatrudnienie osób bezrobotnych z powiatu...

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich informuje o rozpoczęciu realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ząbkowickim (I)”.

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śl. realizuje projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 8 Rynek Pracy, Działanie 8.1: Projekty powiatowych urzędów pracy

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

8,2%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu października 2016r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 24.330,24 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
 

 

  POWIATOWY URZĄD PRACY  W ZĄBKOWICACH FILIA PUP ZIĘBICE
KONTAKT:

  (074) 8 166 724

(074) 8 191 447

   (074) 8 166 720

(074) 8 191 447

  wrza@praca.gov.pl

wrzazi@praca.gov.pl

 zabkowiceslaskie.praca.gov.pl

 

Godziny urzędowania

Poniedzałek

7:30

15:30

Wtorek

7:30

15:30

Środa

7:30

15:30

Czwartek

7:30

15:30

Piątek

7:30

15:30


 Interesanci przyjmowani są od godziny 800 do godziny 1400.

 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę