Przepis wykonawczy - Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich


Wysokość wpłaty dokonywanej w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę