Dokumenty do pobrania - Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich


Zawartość stron

Dokumenty do pobrania dot. cudodziemców.


Od 1 stycznia 2018 r. weszłai w życie ustawa z 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r., poz. 1543)Zakładka strony Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


https://www.mpips.gov.pl/praca/zatrudnienie-cudzoziemcow/zatrudnianie-cudzoziemcow--zmiany-od-2018-r/
Załączniki
zgłoszenie krajowej oferty pracy
Wzór podania o wydanie informacji
Rozporządzenie nr 1 Wojewody Dolnośląskiego
OŚWIADCZENIE_Oswiadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi Zalacznik nr 17-1
ZEZWOLENIE_Oswiadczenie podmiotu powierzajacego wykonywanie pracy cudzoziemcowi dotyczace okolicznosci o ktorych mowa w art. 88j ust.-1
OŚWIADCZENIE_Oswiadczenie podmiotu dzialajacego jako agencja pracy tymczasowej o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w charakter-2
OŚWIADCZENIE_Oswiadczenie podmiotu powierzajacego wykonywanie pracy cudzoziemcowi dotyczace okolicznosci o ktorych mowa w art. 88z ust.-1
OŚWIADCZENIE Zawiadomienie o podjęciu, niepodjęciu pracy przez cudzoziemca
ZEZWOLENIE_Wniosek podmiotu dzialajacego jako agencja pracy tymczasowej o wydanie zezwolenia na prace sezonowa cudzoziemca na terytori-3
ZEZWOLENIE_Wniosek podmiotu dzialajacego jako agencja pracy tymczasowej o wydanie przedluzenia zezwolenia na prace sezonowa cudzoziemc-1
ZEZWOLENIE_Wniosek o wydanie zezwolenia na prace sezonowa cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Zalacznik nr 3-1
ZEZWOLENIE_Wniosek o wydanie przedluzenia zezwolenia na prace sezonowa cudzoziemca na terytorium RP Zalacznik nr 11-1
ZEZWOLENIE_Oswiadczenie podmiotu powierzajacego wykonywanie pracy cudzoziemcowi dotyczace okolicznosci o ktorych mowa w art. 88j ust.-1
ZEZWOLENIE_Oswiadczenie podmiotu powierzajacego wykonywanie pracy cudzoziemcowi o zgloszeniu sie cudzoziemca w celu wykonywania pracy -1
Nr rachunku bankowego
Nr rachunku bankowego
Nr rachunku bankowego
Nr rachunku bankowego

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę