Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich


Aktualności

Giełda Pracy Ząbkowice Śl. 21.08.2018

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich zaprasza w dniu 21.08.2018 roku na giełdę pracy organizowaną na stanowisko Dekarz.     Umowa w ramach refundacji...

Giełda Pracy Ząbkowice Śl. 20.08.2018

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich zaprasza w dniu 20.08.2018 roku na giełdę pracy organizowaną na stanowisko Kucharz.     Umowa w ramach refundacji...

Wykaz zawodów, w przypadku których Wojewoda wydaje zezwolenie na pracę bez konieczności uzyskania informacji starosty

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śl. uprzejmie informuje, że w dniu 1 lipca 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28...

„Własny biznes nie jest dla wybranych 2" - listy rankingowe

Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, iż udostępnione zostały do publicznej wiadomości na stronie internetowej tut. urzędu i beneficjenta, tj. Forum Aktywności Lokalnej: http://forumwalbrzyskie.wixsite.com/wlasnybiznes2/listy-rankingowe LISTY RANKINGOWE wniosków rekomendowanych i wniosków nierekomendowanych do przyznania środków finansowych na...

"Przedsiębiorcą być"

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich zaprasza na bezpłatne szkolenie osoby zainteresowane założeniem, prowadzeniem i zarządzaniem działalnością gospodarczą.

Nabory na staże - sięgnij po wsparcie

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich zaprasza Pracodawców i Przedsiębiorców do składania wniosków o organizację stażu dla osób bezrobotnych. Dostępne są aktualnie niżej omówione programy wsparcia dla pracodawców.

Giełda Pracy Ząbkowice Śl. 13.08.2018

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich zaprasza w dniu 13 sierpnia 2018 roku na giełdę pracy organizowaną na stanowisko Sprzątaczka.     Umowa w ramach...

Giełda Pracy Ząbkowice Śl. 01.08.2018

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich zaprasza w dniu 1 sierpnia 2018 roku na giełdę pracy organizowaną na stanowisko  Mechanik samochodów ciężarowych.   ...

Spotkanie informacyjno - rekrutacyjne Ziębice 25.07.2018r.

Powiatowy Urząd Pracy zaprasza w dniu 25 lipca 2018 roku o godz. 10 00 na spotkanie informacyjno - rekrutacyjne z agencją pracy Randstad Polska Sp. z o.o. rekrutującą dla...

Nabór na stanowisko pracy ds. leśnictwa, łowiectwa w Wydziale Środowiska i Rolnictwa

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śl. uprzejmie informuje, że Starosta Ząbkowicki ogłosił nabór na stanowisko  pracy d s. leśnictwa, łowiectwa w Wydziale Środowiska i Rolnictwa.   Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w terminie do dnia 19 lipca 2018 roku.   Szczegóły naboru ...

Spotkanie informacyjno - rekrutacyjne Ząbkowice Śl. 20.07.2018r.

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śl. zaprasza w dniu 20 lipca 2018 roku w godz. 11.00 – 12 00 na spotkanie informacyjno - rekrutacyjne z agencją pracy Promedica Care Sp. z...

Giełda Pracy Ząbkowice Śl. 19.07.2018

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich zaprasza w dniu 19 lipca 2018 roku na giełdę pracy organizowaną na stanowisko Kucharz.     Umowa w ramach refundacji...

OGŁOSZENIE O PROWADZONYM NABORZE NA WOLNE STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śl. informuje, że Centrum Integracji Społecznej Gminy Kamieniec Ząbkowicki, ul. Złotostocka 4, 57-230 Kamieniec Ząbkowicki poszukuje...

Spotkanie informacyjno - rekrutacyjne Ząbkowice Śl. 10.07.2018r.

Powiatowy Urząd Pracy zaprasza w dniu 10 lipca 2018 roku o godz. 10 00 na spotkanie informacyjno - rekrutacyjne z agencją pracy Randstad Polska Sp. z o.o. rekrutującą dla...

Giełda Pracy Ząbkowice Śl. 16.07.2018

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich zaprasza w dniu 16 lipca 2018 roku na giełdę pracy organizowaną na stanowisko Montaż rozdzielnic, obudów, szaf, pakowanie wyrobów...

Giełda Pracy Ząbkowice Śl. 04.07.2018

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich zaprasza w dniu 4 lipca 2018 roku na giełdę pracy organizowaną na stanowisko Pomoc kuchenna.   Ilość miejsc – 1 ...

Giełda Pracy Ząbkowice Śl. 24.07.2018

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich zaprasza w dniu 24 lipca 2018 roku na giełdę pracy organizowaną na stanowisko Magazynier- kierowca.   Umowa w ramach...

Spotkanie informacyjno - rekrutacyjne Ząbkowice Śl. 16.07.2018r.

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śl. informuje, że w dniu 16 lipca 2018 roku w godz. 11 00   odbędzie się spotkanie informacyjno - rekrutacyjne z agencją pracy ADECCO...

Giełda Pracy Ząbkowice Śl. 25.07.2018

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich zaprasza w dniu 25 lipca 2018 roku na giełdę pracy organizowaną na stanowisko Pracownik rejestracji.   Ilość miejsc – 1 ...

STABILNE ZATRUDNIENIE - osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej

Uprzejmie informuję , iż Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizuje program pn. „STABILNE ZATRUDNIENIE – osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej”, którego celem jest podniesienie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w administracji publicznej.

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich informuje o rozpoczęciu realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ząbkowickim (III)"

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śl. realizuje projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 8 Rynek Pracy, Działanie 8.1: Projekty powiatowych urzędów pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śl. realizuje projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 8 Rynek Pracy, Działanie 8.1: Projekty powiatowych urzędów pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich informuje o rozpoczęciu realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ząbkowickim (II)"

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich informuje o rozpoczęciu realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ząbkowickim (III)"

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śl. realizuje projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 8 Rynek Pracy, Działanie 8.1: Projekty powiatowych urzędów pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich informuje o rozpoczęciu realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ząbkowickim (II)"

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

6,1%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu maja 2018r.

Statystyki i analiza
  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.737,04 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
 

 

  POWIATOWY URZĄD PRACY  W ZĄBKOWICACH FILIA PUP ZIĘBICE
KONTAKT:

  (074) 8 166 724

(074) 8 191 447

   (074) 8 166 720

(074) 8 191 447

  wrza@praca.gov.pl

wrzazi@praca.gov.pl

 zabkowiceslaskie.praca.gov.pl

 

Godziny urzędowania

Poniedzałek

7:30

15:30

Wtorek

7:30

15:30

Środa

7:30

15:30

Czwartek

7:30

15:30

Piątek

7:30

15:30


 Interesanci przyjmowani są od godziny 800 do godziny 1400.

 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę