Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich


Aktualności

Nabór wniosków o organizację prac interwencyjnych w ramach PO WER

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich uprzejmie informuje, iż od 15 kwietnia 2019 roku ogłasza nabór wniosków o organizację prac interwencyjnych dla osób bezrobotnych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ząbkowickim (IV)”, współfinansowanego ze...

Nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z KFS 2019

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śl. OGŁASZA nabór wniosków o przyznanie środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy w ramach priorytetów ustalonych na rok 2019

Spotkanie informacyjno - rekrutacyjne Ząbkowice Śl. 07.05.2019r.

Powiatowy Urząd Pracy zaprasza w dniu 7 maja 2019 roku o godz. 10 00 na spotkanie informacyjno - rekrutacyjne z agencją pracy Randstad Polska Sp. z o.o. rekrutującą dla...

Nabór wniosków o organizację stażu dla Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich ogłasza nabór wniosków o organizację stażu dla Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa we Wrocławiu ze środków Funduszu Pracy przyznanych przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach „innych programów, których realizacja wynikać będzie z diagnozy bieżących potrzeb rynku pracy –...

Nabór wniosków o organizację: prac interwencyjnych, stażu, refundację kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy, szkolenie oraz roboty publiczne realizowany ze środków Funduszu Pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich ogłasza nabór wniosków o organizację: prac interwencyjnych, stażu, refundację kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy, szkolenie  oraz roboty publiczne realizowany ze środków Funduszu Pracy przyznanych przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach...

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich w 2018r. był uczestnikiem Projektu: „Rozwój konstruktywistycznych metod doradztwa”. Głównym celem projektu był rozwój nowego podejścia w poradnictwie zawodowym i wzmocnienie efektywności instytucji rynku pracy na rzecz lepszego dopasowania umiejętności i wiedzy klientów do ich planów zawodowych.

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich w okresie od 01.01.2017 roku do 30.11.2018 roku był uczestnikiem Projektu „Przestrzeń rozwoju! Adaptacja metody zintegrowanego doradztwa rozwoju kariery dla młodzieży”. Projekt realizowany był przez wrocławską Fundację „IMAGO” w partnerstwie z fińskim podmiotem Spangar Negotiations Co.

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich uprzejmie informuje, o realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ząbkowickim (IV)”.

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śl. realizuje projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 8 Rynek Pracy, Działanie 8.1: Projekty powiatowych urzędów pracy: pn: „Poprawa szans na zatrudnienie osób bezrobotnych z powiatu...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich uprzejmie informuje, o realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ząbkowickim (IV)”.

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śl. realizuje projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 8 Rynek Pracy, Działanie 8.1: Projekty powiatowych urzędów pracy: pn: „Poprawa szans na zatrudnienie osób bezrobotnych z powiatu...

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich informuje o rozpoczęciu realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ząbkowickim (III)"

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śl. realizuje projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 8 Rynek Pracy, Działanie 8.1: Projekty powiatowych urzędów pracy

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

6,1%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu lutego 2019r.

Wykres Stopa bezrobocia
  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 29.182,44 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
 

 

  POWIATOWY URZĄD PRACY  W ZĄBKOWICACH FILIA PUP ZIĘBICE
KONTAKT:

  (074) 8 166 724

(074) 8 191 447

   (074) 8 166 720

(074) 8 191 447

  wrza@praca.gov.pl

wrzazi@praca.gov.pl

 zabkowiceslaskie.praca.gov.pl

 

Godziny urzędowania

Poniedzałek

7:30

15:30

Wtorek

7:30

15:30

Środa

7:30

15:30

Czwartek

7:30

15:30

Piątek

7:30

15:30


 Interesanci przyjmowani są od godziny 800 do godziny 1400.

 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę