Zasady i terminarz wypłacania świadczeń - Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich


Zgodnie z rozporządzeniem  Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych , stypendium i dodatku aktywizacyjnego (Dz.U. z 2014 r. poz. 1189)

Stypendium i dodatek aktywizacyjny wypłaca się z dołu za okresy miesięczne w terminach ustalonych przez Powiatowy Urząd Pracy, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia upływu okresu, za który świadczenie jest wypłacane.

Zasiłek dla bezrobotnych  wypłacany jest stosownie do art.72 ust. 10 ustawy w terminach ustalonych przez Powiatowy  Urząd Pracy, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia upływu okresu, za który świadczenie jest wypłacone.

 
TERMINARZ WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ DLA GMIN:
BARDO
CIEPŁOWODY
KAMIENIEC ZĄBKOWICKI
STOSZOWICE
ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE
ZŁOTY STOK
 
 
ŚWIADCZENIA WYPŁACANE SĄ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM  NA OSIEDLU SŁONECZNYM W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH W GODZINACH OD 8.00 DO 14.00
 
STYCZEŃ 2019 R.  
   
DATA WYPŁATY OSOBY ZAREJESTROWANE W DNIACH
 
08.01.2019 DNI 1-4, DNI 20-31, POTRĄCENIA ALIMENTACYJNE
10.01.2019 DNI   5-19
14.01.2019                                          STYPENDIUM ZA STAŻ- WSZYSTKIE PROGRAMY
(nazwiska rozpoczynające się od litery  A-Z)
STYPENDIUM ZA SZKOLENIE       
 
 
        
ZIĘBICE – ŚWIADCZENIA WYPŁACANE SĄ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM  W ZIĘBICACH W GODZINACH OD 8.00 DO 12.00
 
10.01.2019  ZASIŁKI  DLA BEZROBOTNYCH
14.01.2019r. STYPENDIUM ZA STAŻ- WSZYSTKIE PROGRAMY  
STYPENDIUM ZA SZKOLENIE       
 
 
 
Przelewy zasiłków dla bezrobotnych, stypendiów za staż i szkolenie, dodatków aktywizacyjnych na konta osobiste w dniach od 07.01.2019r. do 25.01.2019r.
 
 
 Zgodnie z rozporządzeniem  Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 sierpnia 2009r. w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych , stypendium i dodatku aktywizacyjnego       (Dz.U. z 2014r. poz. 1189)
Stypendium i dodatek aktywizacyjny wypłaca się z dołu za okresy miesięczne w terminach ustalonych przez Powiatowy Urząd Pracy, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia upływu okresu, za który świadczenie jest wypłacane.
Zasiłek dla bezrobotnych  wypłacany jest stosownie do art.72 ust. 10 ustawy w terminach ustalonych przez Powiatowy  Urząd Pracy, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia upływu okresu, za który świadczenie jest wypłacone.
 
TERMINARZ WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ DLA GMIN:
BARDO
CIEPŁOWODY
KAMIENIEC ZĄBKOWICKI
STOSZOWICE
ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE
ZŁOTY STOK
 
 
ŚWIADCZENIA WYPŁACANE SĄ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM  NA OSIEDLU SŁONECZNYM W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH W GODZINACH OD 8.00 DO 14.00
 
LUTY 2019R.  
   
DATA WYPŁATY OSOBY ZAREJESTROWANE W DNIACH
 
07.02.2019 DNI 1-4, DNI 20-31, POTRĄCENIA ALIMENTACYJNE
11.02.2019 DNI   5-19
14.02.2019                                          STYPENDIUM ZA STAŻ- WSZYSTKIE PROGRAMY
(nazwiska rozpoczynające się od litery  A-Z)
STYPENDIUM ZA SZKOLENIE       
 
 
        
ZIĘBICE – ŚWIADCZENIA WYPŁACANE SĄ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM  W ZIĘBICACH W GODZINACH OD 8.00 DO 12.00
 
11.02.2019  ZASIŁKI  DLA BEZROBOTNYCH
14.02.2019r. STYPENDIUM ZA STAŻ- WSZYSTKIE PROGRAMY  
STYPENDIUM ZA SZKOLENIE       
 
 
 
Przelewy zasiłków dla bezrobotnych, stypendiów za staż i szkolenie, dodatków aktywizacyjnych na konta osobiste w dniach od 07.02.2019r. do 22.02.2019r.

 
Zgodnie z rozporządzeniem  Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 sierpnia 2009r. w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych , stypendium i dodatku aktywizacyjnego (Dz.U. z 2014r. poz. 1189)
Stypendium i dodatek aktywizacyjny wypłaca się z dołu za okresy miesięczne w terminach ustalonych przez Powiatowy Urząd Pracy, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia upływu okresu, za który świadczenie jest wypłacane.
Zasiłek dla bezrobotnych  wypłacany jest stosownie do art.72 ust. 10 ustawy w terminach ustalonych przez Powiatowy  Urząd Pracy, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia upływu okresu, za który świadczenie jest wypłacone.
 
TERMINARZ WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ DLA GMIN:
BARDO
CIEPŁOWODY
KAMIENIEC ZĄBKOWICKI
STOSZOWICE
ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE
ZŁOTY STOK
 
 
ŚWIADCZENIA WYPŁACANE SĄ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM  NA OSIEDLU SŁONECZNYM W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH W GODZINACH OD 8.00 DO 14.00
 
MARZEC 2019 r.  
   
DATA WYPŁATY OSOBY ZAREJESTROWANE W DNIACH
 
07.03.2019 DNI 1-4, DNI 20-31, POTRĄCENIA ALIMENTACYJNE
12.03.2019 DNI   5-19
14.03.2019                                          STYPENDIUM ZA STAŻ- WSZYSTKIE PROGRAMY
(nazwiska rozpoczynające się od litery  A-Z)
STYPENDIUM ZA SZKOLENIE       
 
 
        
ZIĘBICE – ŚWIADCZENIA WYPŁACANE SĄ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM  W ZIĘBICACH W GODZINACH OD 8.00 DO 12.00
 
11.03.2019  ZASIŁKI  DLA BEZROBOTNYCH
14.03.2019 STYPENDIUM ZA STAŻ- WSZYSTKIE PROGRAMY  
STYPENDIUM ZA SZKOLENIE
 
 
Przelewy zasiłków dla bezrobotnych, stypendiów za staż i szkolenie, dodatków aktywizacyjnych na konta osobiste w dniach od 08.03.2019 r. do 25.03.2019 r.

TERMINARZ WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ DLA GMIN:
 
BARDO
CIEPŁOWODY
KAMIENIEC ZĄBKOWICKI
STOSZOWICE
ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE
ZŁOTY STOK
 
 
ŚWIADCZENIA WYPŁACANE SĄ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM  NA OSIEDLU SŁONECZNYM W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH W GODZINACH OD 8.00 DO 14.00
 
KWIECIEŃ 2019 R.  
   
DATA WYPŁATY OSOBY ZAREJESTROWANE W DNIACH
 
05.04.2019 DNI 1-4, DNI 20-31, POTRĄCENIA ALIMENTACYJNE
09.04.2019 DNI   5-19
12.04.2019                                          STYPENDIUM ZA STAŻ- WSZYSTKIE PROGRAMY
(nazwiska rozpoczynające się od litery  A-Z)
STYPENDIUM ZA SZKOLENIE       
 
 
        
ZIĘBICE – ŚWIADCZENIA WYPŁACANE SĄ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM  W ZIĘBICACH W GODZINACH OD 8.00 DO 12.00
 
09.04.2019  ZASIŁKI  DLA BEZROBOTNYCH
12.04.2019 STYPENDIUM ZA STAŻ- WSZYSTKIE PROGRAMY  
STYPENDIUM ZA SZKOLENIE 
 
 
Przelewy zasiłków dla bezrobotnych, stypendiów za staż i szkolenie, dodatków aktywizacyjnych na konta osobiste w dniach od 05.04.2019 r. do 24.04.2019 r.


Zgodnie z rozporządzeniem  Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 sierpnia 2009r. w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych , stypendium i dodatku aktywizacyjnego           (Dz.U. z 2014r. poz. 1189)
Stypendium i dodatek aktywizacyjny wypłaca się z dołu za okresy miesięczne w terminach ustalonych przez Powiatowy Urząd Pracy, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia upływu okresu, za który świadczenie jest wypłacane.
Zasiłek dla bezrobotnych  wypłacany jest stosownie do art.72 ust. 10 ustawy w terminach ustalonych przez Powiatowy  Urząd Pracy, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia upływu okresu, za który świadczenie jest wypłacone.
 
TERMINARZ WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ DLA GMIN:
BARDO
CIEPŁOWODY
KAMIENIEC ZĄBKOWICKI
STOSZOWICE
ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE
ZŁOTY STOK
 
 
ŚWIADCZENIA WYPŁACANE SĄ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM  NA OSIEDLU SŁONECZNYM                 W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH W GODZINACH OD 8.00 DO 14.00
 
MAJ  2019R.  
   
DATA WYPŁATY OSOBY ZAREJESTROWANE W DNIACH
 
08.05.2019 DNI 1-4, DNI 20-31, POTRĄCENIA ALIMENTACYJNE
10.05.2019 DNI   5-19
14.05.2019                                          STYPENDIUM ZA STAŻ- WSZYSTKIE PROGRAMY
 ( nazwiska rozpoczynające się od litery  A-Z )
   STYPENDIUM ZA SZKOLENIE       
 
 
        
ZIĘBICE – ŚWIADCZENIA WYPŁACANE SĄ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM  W ZIĘBICACH                 W GODZINACH OD 8.00 DO 12.00
 
09.05.2019  ZASIŁKI  DLA BEZROBOTNYCH
13.05.2019r. STYPENDIUM ZA STAŻ- WSZYSTKIE PROGRAMY  
STYPENDIUM ZA SZKOLENIE       
 
 
 
Przelewy zasiłków dla bezrobotnych, stypendiów za staż i szkolenie, dodatków aktywizacyjnych na konta osobiste w dniach od 08.05.2019r. do 24.05.2019r.

 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę