Zasady i terminarz wypłacania świadczeń - Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich


Zgodnie z rozporządzeniem  Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych , stypendium i dodatku aktywizacyjnego (Dz.U. z 2014 r. poz. 1189)

Stypendium i dodatek aktywizacyjny wypłaca się z dołu za okresy miesięczne w terminach ustalonych przez Powiatowy Urząd Pracy, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia upływu okresu, za który świadczenie jest wypłacane.

Zasiłek dla bezrobotnych  wypłacany jest stosownie do art.72 ust. 10 ustawy w terminach ustalonych przez Powiatowy  Urząd Pracy, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia upływu okresu, za który świadczenie jest wypłacone.


 
TERMINARZ WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ DLA GMIN:
BARDO
CIEPŁOWODY
KAMIENIEC ZĄBKOWICKI
STOSZOWICE
ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE
ZŁOTY STOK
 
ŚWIADCZENIA WYPŁACANE SĄ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM  NA OSIEDLU SŁONECZNYM                 W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH W GODZINACH OD 8.00 DO 14.00
ZIĘBICE - ŚWIADCZENIA WYPŁACANE SĄ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM  W ZIĘBICACH
W GODZINACH OD 8.00 DO 12.00
 
CZERWIEC 2018  
   
DATA WYPŁATY OSOBY ZAREJESTROWANE W DNIACH
 
06.06.2018 DNI 1-4, DNI 20-31 , POTRĄCENIA ALIMENTACYJNE
11.06.2018  
DNI 5-19
14.06.2018                                           
 STYPENDIUM ZA STAŻ- WSZYSTKIE PROGRAMY
 ( nazwiska rozpoczynające się od litery  A-Z )
   STYPENDIUM ZA SZKOLENIE       
          
08.06.2018r. FILIA W ZIĘBICACH
WSZYSTKIE ZASIŁKI DLA BEZROBOTNYCH
14.06.2018r. FILIA W ZIĘBICACH
STYPENDIUM ZA STAŻ- WSZYSTKIE PROGRAMY  
STYPENDIUM ZA SZKOLENIE       
 
 
     
 
 
Przelewy zasiłków dla bezrobotnych, stypendiów za staż i szkolenie, dodatków aktywizacyjnych na konta osobiste w dniach od 06.06.2018r. do 25.06.2018r.
 
  
TERMINARZ WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ DLA GMIN:
BARDO
CIEPŁOWODY
KAMIENIEC ZĄBKOWICKI
STOSZOWICE
ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE
ZŁOTY STOK
 
 
ŚWIADCZENIA WYPŁACANE SĄ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM  NA OSIEDLU SŁONECZNYM                 W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH W GODZINACH OD 8.00 DO 14.00
 
SIERPIEŃ 2018  
   
DATA WYPŁATY OSOBY ZAREJESTROWANE W DNIACH
 
07.08.2018 DNI 1-4, DNI 20-31, POTRĄCENIA ALIMENTACYJNE
10.08.2018 DNI   5-19
13.08.2018                                          STYPENDIUM ZA STAŻ- WSZYSTKIE PROGRAMY
 ( nazwiska rozpoczynające się od litery  A-Z )
   STYPENDIUM ZA SZKOLENIE       
        
ZIĘBICE – ŚWIADCZENIA WYPŁACANE SĄ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM  W ZIĘBICACH                 W GODZINACH OD 8.00 DO 12.00
 
09.08.2018  ZASIŁKI DLA BEZROBOTNYCH
14.08.2018r. STYPENDIUM ZA STAŻ- WSZYSTKIE PROGRAMY  
STYPENDIUM ZA SZKOLENIE       
 
 
 
 
Przelewy zasiłków dla bezrobotnych, stypendiów za staż i szkolenie, dodatków aktywizacyjnych na konta osobiste w dniach od 06.08.2018r. do 24.08.2018r.
 
 
 
ZIĘBICE – ŚWIADCZENIA WYPŁACANE SĄ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM  W ZIĘBICACH                 W GODZINACH OD 8.00 DO 12.00
 
09.08.2018  ZASIŁKI DLA BEZROBOTNYCH
14.08.2018r. STYPENDIUM ZA STAŻ- WSZYSTKIE PROGRAMY  
STYPENDIUM ZA SZKOLENIE       
 
 
 
 
Przelewy zasiłków dla bezrobotnych, stypendiów za staż i szkolenie, dodatków aktywizacyjnych na konta osobiste w dniach od 06.08.2018r. do 24.08.2018r.
 
 
 

 
Zgodnie z rozporządzeniem  Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 sierpnia 2009r. w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych , stypendium i dodatku aktywizacyjnego           (Dz.U. z 2014r. poz. 1189)
Stypendium i dodatek aktywizacyjny wypłaca się z dołu za okresy miesięczne w terminach ustalonych przez Powiatowy Urząd Pracy, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia upływu okresu, za który świadczenie jest wypłacane.
Zasiłek dla bezrobotnych  wypłacany jest stosownie do art.72 ust. 10 ustawy w terminach ustalonych przez Powiatowy  Urząd Pracy, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia upływu okresu, za który świadczenie jest wypłacone.
 
TERMINARZ WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ DLA GMIN:
BARDO
CIEPŁOWODY
KAMIENIEC ZĄBKOWICKI
STOSZOWICE
ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE
ZŁOTY STOK
 
 
ŚWIADCZENIA WYPŁACANE SĄ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM  NA OSIEDLU SŁONECZNYM                 W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH W GODZINACH OD 8.00 DO 14.00
 
WRZESIEŃ 2018  
   
DATA WYPŁATY OSOBY ZAREJESTROWANE W DNIACH
 
06.09.2018 DNI 1-4, DNI 20-31, POTRĄCENIA ALIMENTACYJNE
11.09.2018 DNI   5-19
13.09.2018                                          STYPENDIUM ZA STAŻ- WSZYSTKIE PROGRAMY
 ( nazwiska rozpoczynające się od litery  A-Z )
   STYPENDIUM ZA SZKOLENIE       
        
ZIĘBICE – ŚWIADCZENIA WYPŁACANE SĄ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM  W ZIĘBICACH                 W GODZINACH OD 8.00 DO 12.00
 
10.09.2018  ZASIŁKI DLA BEZROBOTNYCH
14.09.2018r. STYPENDIUM ZA STAŻ- WSZYSTKIE PROGRAMY  
STYPENDIUM ZA SZKOLENIE       
 
 
 
Przelewy zasiłków dla bezrobotnych, stypendiów za staż i szkolenie, dodatków aktywizacyjnych na konta osobiste w dniach od 06.09.2018r. do 24.09.2018r.
 
 
 
 
  
TERMINARZ WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ DLA GMIN:
BARDO
CIEPŁOWODY
KAMIENIEC ZĄBKOWICKI
STOSZOWICE
ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE
ZŁOTY STOK
 
 
ŚWIADCZENIA WYPŁACANE SĄ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM  NA OSIEDLU SŁONECZNYM                 W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH W GODZINACH OD 8.00 DO 14.00
 
PAŹDZIERNIK 2018  
   
DATA WYPŁATY OSOBY ZAREJESTROWANE W DNIACH
 
08.10.2018 DNI 1-4, DNI 20-31, POTRĄCENIA ALIMENTACYJNE
10.10.2018 DNI   5-19
12.10.2018                                          STYPENDIUM ZA STAŻ- WSZYSTKIE PROGRAMY
 ( nazwiska rozpoczynające się od litery  A-Z )
   STYPENDIUM ZA SZKOLENIE       
        
ZIĘBICE – ŚWIADCZENIA WYPŁACANE SĄ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM  W ZIĘBICACH                 W GODZINACH OD 8.00 DO 12.00
 
09.10.2018  ZASIŁKI  DLA BEZROBOTNYCH
12.10.2018r. STYPENDIUM ZA STAŻ- WSZYSTKIE PROGRAMY  
STYPENDIUM ZA SZKOLENIE       
 
 
 
Przelewy zasiłków dla bezrobotnych, stypendiów za staż i szkolenie, dodatków aktywizacyjnych na konta osobiste w dniach od 08.10.2018r. do 25.10.2018r.
 
 
 
 
 
 
 
 

 


 

 
 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę