Zasady i terminarz wypłacania świadczeń - Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich


Zgodnie z rozporządzeniem  Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych , stypendium i dodatku aktywizacyjnego (Dz.U. z 2014 r. poz. 1189)

Stypendium i dodatek aktywizacyjny wypłaca się z dołu za okresy miesięczne w terminach ustalonych przez Powiatowy Urząd Pracy, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia upływu okresu, za który świadczenie jest wypłacane.

Zasiłek dla bezrobotnych  wypłacany jest stosownie do art.72 ust. 10 ustawy w terminach ustalonych przez Powiatowy  Urząd Pracy, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia upływu okresu, za który świadczenie jest wypłacone.


 
TERMINARZ WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ DLA GMIN:
BARDO
CIEPŁOWODY
KAMIENIEC ZĄBKOWICKI
STOSZOWICE
ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE
ZŁOTY STOK
 
 
ŚWIADCZENIA WYPŁACANE SĄ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM  NA OSIEDLU SŁONECZNYM  W ZĄBKOWICACH ŚL. W GODZINACH OD 8.00 DO 14.00
WRZESIEŃ 2017  
   
DATA WYPŁATY OSOBY ZAREJESTROWANE W DNIACH
 
07.09.2017 DNI 1-4, DNI 20-31 , POTRĄCENIA ALIMENTACYJNE
11.09.2017 DNI 5-19
14.09.2017                                               STYPENDIUM ZA STAŻ- WSZYSTKIE PROGRAMY
 (nazwiska rozpoczynające się od litery  A-Z )
 STYPENDIUM ZA SZKOLENIE       
          
 
     
Przelewy zasiłków dla bezrobotnych, stypendiów za staż i szkolenie, dodatków aktywizacyjnych na konta osobiste w dniach:
-06.09.2017
-08.09.2017
-14.09.2017
-22.09.2017
 
TERMINARZ WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ DLA GMIN:
BARDO
CIEPŁOWODY
KAMIENIEC ZĄBKOWICKI
STOSZOWICE
ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE
ZŁOTY STOK
 
ŚWIADCZENIA WYPŁACANE SĄ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM  NA OSIEDLU SŁONECZNYM                 W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH W GODZINACH OD 8.00 DO 14.00
PAŹDZIERNIK 2017  
   
DATA WYPŁATY OSOBY ZAREJESTROWANE W DNIACH
 
06.10.2017 DNI 1-4, DNI 20-31 , POTRĄCENIA ALIMENTACYJNE
10.10.2017  
DNI 5-19
13.10.2017                                           
 STYPENDIUM ZA STAŻ- WSZYSTKIE PROGRAMY
 ( nazwiska rozpoczynające się od litery  A-Z )
   STYPENDIUM ZA SZKOLENIE       
          
 
     
Przelewy zasiłków dla bezrobotnych, stypendiów za staż i szkolenie, dodatków aktywizacyjnych na konta osobiste w dniach:
-06.10.2017
-13.10.2017
-20.10.2017
-25.10.2017


 
 
TERMINARZ WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ DLA GMIN:
BARDO
CIEPŁOWODY
KAMIENIEC ZĄBKOWICKI
STOSZOWICE
ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE
ZŁOTY STOK
 
ŚWIADCZENIA WYPŁACANE SĄ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM  NA OSIEDLU SŁONECZNYM                 W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH W GODZINACH OD 8.00 DO 14.00
LISTOPAD 2017  
   
DATA WYPŁATY OSOBY ZAREJESTROWANE W DNIACH
 
07.11.2017 DNI 1-4, DNI 20-31 , POTRĄCENIA ALIMENTACYJNE
10.11.2017  
DNI 5-19
14.11.2017                                           
 STYPENDIUM ZA STAŻ- WSZYSTKIE PROGRAMY
 ( nazwiska rozpoczynające się od litery  A-Z )
   STYPENDIUM ZA SZKOLENIE       
          
 
     
Przelewy zasiłków dla bezrobotnych, stypendiów za staż i szkolenie, dodatków aktywizacyjnych na konta osobiste w dniach:
-07.11.2017
-13.11.2017
-17.11.2017
-24.11.2017


 
TERMINARZ WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ DLA GMIN:
BARDO
CIEPŁOWODY
KAMIENIEC ZĄBKOWICKI
STOSZOWICE
ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE
ZŁOTY STOK
 
ŚWIADCZENIA WYPŁACANE SĄ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM  NA OSIEDLU SŁONECZNYM                 W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH W GODZINACH OD 8.00 DO 14.00
GRUDZIEŃ 2017  
   
DATA WYPŁATY OSOBY ZAREJESTROWANE W DNIACH
 
07.12.2017 DNI 1-4, DNI 20-31 , POTRĄCENIA ALIMENTACYJNE
11.12.2017  
DNI 5-19
14.12.2017                                           
 STYPENDIUM ZA STAŻ- WSZYSTKIE PROGRAMY
 ( nazwiska rozpoczynające się od litery  A-Z )
   STYPENDIUM ZA SZKOLENIE       
          
 
     
Przelewy zasiłków dla bezrobotnych, stypendiów za staż i szkolenie, dodatków aktywizacyjnych na konta osobiste w dniach:
-07.12.2017
-14.12.2017
-18.12.2017
-21.12.2017 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę