Dokumenty do pobrania - Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich


Zawartość stron

Dokumenty do pobrania.


Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o  promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity  Dz. U. z 2019r., poz.1482 z późniejszymi zmianami)Zakładka strony Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


https://www.mpips.gov.pl/praca/zatrudnienie-cudzoziemcow/zatrudnianie-cudzoziemcow--zmiany-od-2018-r/
Załączniki
zgłoszenie krajowej oferty pracy (doc, 64 KB)
Wzór podania o wydanie informacji (doc, 24 KB)
Rozporządzenie nr 1 Wojewody Dolnośląskiego (pdf, 164 KB)
Nr rachunku bankowego (rtf, 48 KB)
OŚWIADCZENIE_Oswiadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi Zalacznik nr 17-1 (docx, 52 KB)
OŚWIADCZENIE_Oswiadczenie podmiotu dzialajacego jako agencja pracy tymczasowej o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w charakter-2 (docx, 54 KB)
OŚWIADCZENIE_Oswiadczenie podmiotu powierzajacego wykonywanie pracy cudzoziemcowi dotyczace okolicznosci o ktorych mowa w art. 88z ust.-1 (docx, 55 KB)
Zawiadomienie o podjęciu_ niepodjęciu pracy przez cudzoziemca (docx, 13 KB)
ZEZWOLENIE_Wniosek podmiotu dzialajacego jako agencja pracy tymczasowej o wydanie zezwolenia na prace sezonowa cudzoziemca na terytori-3 (docx, 72 KB)
ZEZWOLENIE_Wniosek podmiotu dzialajacego jako agencja pracy tymczasowej o wydanie przedluzenia zezwolenia na prace sezonowa cudzoziemc-1 (docx, 67 KB)
ZEZWOLENIE_Wniosek o wydanie zezwolenia na prace sezonowa cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Zalacznik nr 3-1 (docx, 67 KB)
ZEZWOLENIE_Wniosek o wydanie przedluzenia zezwolenia na prace sezonowa cudzoziemca na terytorium RP Zalacznik nr 11-1 (docx, 63 KB)
ZEZWOLENIE_Oswiadczenie podmiotu powierzajacego wykonywanie pracy cudzoziemcowi dotyczace okolicznosci o ktorych mowa w art. 88j ust.-1 (docx, 57 KB)
ZEZWOLENIE_Oswiadczenie podmiotu powierzajacego wykonywanie pracy cudzoziemcowi o zgloszeniu sie cudzoziemca w celu wykonywania pracy -1 (docx, 45 KB)
WYKAZ ZAWODÓW W PRZYPADKU KTÓRYCH WOJEWODA WYDAJE ZEZWOLENIE NA PRACĘ BEZ KONIECZNOŚCI UZYSKANIA INFORMACJI (docx, 18 KB)
WYKAZ ZAWODÓW W PRZYPADKU KTÓRYCH WOJEWODA WYDAJE ZEZWOLENIE NA PRACĘ BEZ KONIECZNOŚCI UZYSKANIA INFORMACJI (docx, 18 KB)
WYKAZ ZAWODÓW W PRZYPADKU KTÓRYCH WOJEWODA WYDAJE ZEZWOLENIE NA PRACĘ BEZ KONIECZNOŚCI UZYSKANIA INFORMACJI (docx, 18 KB)
WYKAZ ZAWODÓW W PRZYPADKU KTÓRYCH WOJEWODA WYDAJE ZEZWOLENIE NA PRACĘ BEZ KONIECZNOŚCI UZYSKANIA INFORMACJI (docx, 18 KB)
Wykaz podklas działalności według PKD w których wydawane są zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca (docx, 24 KB)
Wykaz podklas działalności według PKD w których wydawane są zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca (docx, 24 KB)

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę