Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich


Nagłówek

Aktualności

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

Oferty pracy UA

Handel ludźmi w Polsce

Portal o przeciwdziałaniu handlowi ludźmi

Czytaj więcej w temacie: Handel ludźmi w Polsce

„Program aktywizacji zawodowej dla bezrobotnych w regionach wysokiego bezrobocia” ze środków rezerwy Funduszu Pracy będącej w dyspozycji Ministry Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021 – 2027 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus

Projekt realizowany jest w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021 – 2027 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich uprzejmie informuje, o realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2021 pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ząbkowickim (VI)”.

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

„Program aktywizacji zawodowej dla bezrobotnych w regionach wysokiego bezrobocia” ze środków rezerwy Funduszu Pracy będącej w dyspozycji Ministry Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021 – 2027 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus

Projekt realizowany jest w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021 – 2027 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich uprzejmie informuje, o realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2021 pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ząbkowickim (VI)”.

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

5,0%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan na koniec maja 2024 r.

 

wykres statystyki

  • 1.662,00 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.994,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 831,00 zł Dodatek aktywizacyjny
  • do 48.884,28 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
 

 

POWIATOWY URZĄD PRACY  W ZĄBKOWICACH FILIA PUP ZIĘBICE
KONTAKT:

  (074) 8 166 700 - Dyrektor PUP
  (074) 8 166 724 - Informacja
  (074) 8 166 700 - Sekretariat

(074) 8 191 447

   (074) 8 166 720 - fax

(074) 8 191 447 - fax

  e-mail - wrza@praca.gov.pl

wrzazi@praca.gov.pl

  Strona urzędu - http://zabkowiceslaskie.praca.gov.pl

 

Godziny urzędowania

Poniedzałek

7:30

15:30

Wtorek

7:30

15:30

Środa

7:30

15:30

Czwartek

7:30

15:30

Piątek

7:30

15:30


 Interesanci przyjmowani są od godziny 800 do godziny 1400.

 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę