Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich


Aktualności

 • Dotacja i wsparcie pomostowe

  Projekt pilotażowy dla Emerytów i Rencistów - (więcej informacji na plakacie...).

 • Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

  Jeśli zamierzasz stworzyć nowe stanowisko pracy możesz ubiegać się o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego zarejestrowanego w tut. Urzędzie.

 • Środki finansowe na uruchomienie firmy

  Jesteś osobą bezrobotną zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ząbkowicach Śląskich? Zamierzasz prowadzić własną firmę, a potrzebujesz środków finansowych na jej uruchomienie?

 • Konkurs - „Moje zawodowe inspiracje”

  Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy zaprasza do udziału w konkursie „Moje zawodowe inspiracje” . Konkurs skierowany jest do młodych mieszkańców Dolnego Śląska ( w wieku16-29 lat), które w realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich projektach w ramach PO WER 2014-2020 otrzymały dofinansowanie, aby uruchomić własna firmę .

 • PRACA SEZONOWA Z EURES - Informacja dla poszukujących pracy

  Europejska sieć EURES: - pomaga w poszukiwaniu pracy za granicą ; - ułatwia dostęp do europejskiej bazy ofert pracy; -pomaga w przygotowaniu CV ; -udziela informacji o...

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich uprzejmie informuje, o realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2021 pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ząbkowickim (VI)”.

Powiat Ząbkowicki/Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śl. realizuje projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 8 Rynek Pracy, Działanie 8.1: Projekty powiatowych urzędów pracy:

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich uprzejmie informuje, o realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2021 pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ząbkowickim (V)”.

Informacja dotycząca przechowywania dokumentacji projektowej

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich uprzejmie informuje, o realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2021 pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ząbkowickim (VI)”.

Powiat Ząbkowicki/Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śl. realizuje projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 8 Rynek Pracy, Działanie 8.1: Projekty powiatowych urzędów pracy:

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich uprzejmie informuje, o realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2021 pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ząbkowickim (V)”.

Informacja dotycząca przechowywania dokumentacji projektowej

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

5,6%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu września 2021r.
Stopa bezrobocia

 • 1.240,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
 • 1.489,00 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
 • 620,40 zł Dodatek aktywizacyjny
 • 33.027,12 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
 

 

POWIATOWY URZĄD PRACY  W ZĄBKOWICACH FILIA PUP ZIĘBICE
KONTAKT:

  (074) 8 166 700 - Dyrektor PUP
  (074) 8 166 724 - Informacja
  (074) 8 166 700 - Sekretariat

(074) 8 191 447

   (074) 8 166 720 - fax

(074) 8 191 447 - fax

  e-mail - wrza@praca.gov.pl

wrzazi@praca.gov.pl

  Strona urzędu - http://zabkowiceslaskie.praca.gov.pl

 

Godziny urzędowania

Poniedzałek

7:30

15:30

Wtorek

7:30

15:30

Środa

7:30

15:30

Czwartek

7:30

15:30

Piątek

7:30

15:30


 Interesanci przyjmowani są od godziny 800 do godziny 1400.

 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę