Aktualność - Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich


Trzeci nabór wniosków o dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne dla organizacji pozarządowych lub podmiotowi o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę