Zasady i terminarz wypłacania świadczeń - Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich


Zgodnie z rozporządzeniem  Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 sierpnia 2009r. w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych , stypendium i dodatku aktywizacyjnego      (Dz.U. z 2014r. poz. 1189)
Stypendium i dodatek aktywizacyjny wypłaca się z dołu za okresy miesięczne w terminach ustalonych przez Powiatowy Urząd Pracy, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia upływu okresu, za który świadczenie jest wypłacane.
Zasiłek dla bezrobotnych  wypłacany jest stosownie do art.72 ust. 10 ustawy w terminach ustalonych przez Powiatowy  Urząd Pracy, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia upływu okresu, za który świadczenie jest wypłacone.

TERMINARZ WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ DLA GMIN:
 
BARDO
CIEPŁOWODY
KAMIENIEC ZĄBKOWICKI
STOSZOWICE
ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE
ZŁOTY STOK
 
 
ŚWIADCZENIA WYPŁACANE SĄ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM  NA OSIEDLU SŁONECZNYM  W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH W GODZINACH OD 8.00 DO 14.00
 
GRUDZIEŃ  2019 R.  
   
DATA WYPŁATY OSOBY ZAREJESTROWANE W DNIACH
 
06.12.2019 DNI 1-4, DNI 20-31, POTRĄCENIA ALIMENTACYJNE
10.12.2019 DNI   5-19
13.12.2019                                          STYPENDIUM ZA STAŻ- WSZYSTKIE PROGRAMY
(nazwiska rozpoczynające się od litery  A-Z)
STYPENDIUM ZA SZKOLENIE      
ZIĘBICE – ŚWIADCZENIA WYPŁACANE SĄ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM  W ZIĘBICACH W GODZINACH OD 8.00 DO 12.00
10.12.2019  ZASIŁKI  DLA BEZROBOTNYCH
13.12.2019 r. STYPENDIUM ZA STAŻ- WSZYSTKIE PROGRAMY  
STYPENDIUM ZA SZKOLENIE       
 

 Przelewy zasiłków dla bezrobotnych, stypendiów za staż i szkolenie, dodatków aktywizacyjnych na konta osobiste w dniach od 06.12.2019 r. do 23.12.2019 r.

 
TERMINARZ WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ DLA GMIN:
BARDO
CIEPŁOWODY
KAMIENIEC ZĄBKOWICKI
STOSZOWICE
ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE
ZŁOTY STOK
 
 
ŚWIADCZENIA WYPŁACANE SĄ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM  NA OSIEDLU SŁONECZNYM               W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH W GODZINACH OD 8.00 DO 14.00
 
STYCZEŃ 2020R.  
   
DATA WYPŁATY OSOBY ZAREJESTROWANE W DNIACH
 
08.01.2020 DNI 1-4, DNI 20-31, POTRĄCENIA ALIMENTACYJNE
10.01.2020 DNI   5-19
14.01.2020                                          STYPENDIUM ZA STAŻ- WSZYSTKIE PROGRAMY
 ( nazwiska rozpoczynające się od litery  A-Z )
   STYPENDIUM ZA SZKOLENIE       
 
 
        
ZIĘBICE – ŚWIADCZENIA WYPŁACANE SĄ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM  W ZIĘBICACH                 W GODZINACH OD 8.00 DO 12.00
 
10.01.2020  ZASIŁKI  DLA BEZROBOTNYCH
14.01.2020. STYPENDIUM ZA STAŻ- WSZYSTKIE PROGRAMY  
STYPENDIUM ZA SZKOLENIE       
 
 
Przelewy zasiłków dla bezrobotnych, stypendiów za staż i szkolenie, dodatków aktywizacyjnych na konta osobiste w dniach od 07.01.2020R. do 24.01.2020R.
 
TERMINARZ WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ DLA GMIN:
BARDO
CIEPŁOWODY
KAMIENIEC ZĄBKOWICKI
STOSZOWICE
ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE
ZŁOTY STOK
 
 
ŚWIADCZENIA WYPŁACANE SĄ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM  NA OSIEDLU SŁONECZNYM  W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH W GODZINACH OD 8.00 DO 14.00
 
LUTY  2020 R.  
   
DATA WYPŁATY OSOBY ZAREJESTROWANE W DNIACH
 
06.02.2020 DNI 1-4, DNI 20-31, POTRĄCENIA ALIMENTACYJNE
10.02.2020 DNI   5-19
14.02.2020                                         STYPENDIUM ZA STAŻ- WSZYSTKIE PROGRAMY
(nazwiska rozpoczynające się od litery  A-Z)
STYPENDIUM ZA SZKOLENIE      
ZIĘBICE – ŚWIADCZENIA WYPŁACANE SĄ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM  W ZIĘBICACH W GODZINACH OD 8.00 DO 12.00
10.02.2020  ZASIŁKI  DLA BEZROBOTNYCH
14.02.2020 STYPENDIUM ZA STAŻ- WSZYSTKIE PROGRAMY  
STYPENDIUM ZA SZKOLENIE      

Przelewy zasiłków dla bezrobotnych, stypendiów za staż i szkolenie, dodatków aktywizacyjnych na konta osobiste w dniach od 06.02.2020 do 25.02.2020

Zgodnie z rozporządzeniem  Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 sierpnia 2009r. w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych , stypendium i dodatku aktywizacyjnego           (Dz.U. z 2014r. poz. 1189)
Stypendium i dodatek aktywizacyjny wypłaca się z dołu za okresy miesięczne w terminach ustalonych przez Powiatowy Urząd Pracy, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia upływu okresu, za który świadczenie jest wypłacane.
Zasiłek dla bezrobotnych  wypłacany jest stosownie do art.72 ust. 10 ustawy w terminach ustalonych przez Powiatowy  Urząd Pracy, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia upływu okresu, za który świadczenie jest wypłacone.
 
TERMINARZ WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ DLA GMIN:
BARDO
CIEPŁOWODY
KAMIENIEC ZĄBKOWICKI
STOSZOWICE
ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE
ZŁOTY STOK
 
 
ŚWIADCZENIA WYPŁACANE SĄ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM  NA OSIEDLU SŁONECZNYM              W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH W GODZINACH OD 8.00 DO 14.00
 
MARZEC  2020R.  
   
DATA WYPŁATY OSOBY ZAREJESTROWANE W DNIACH
 
05.03.2020 DNI 1-4, DNI 20-31, POTRĄCENIA ALIMENTACYJNE
10.03.2020 DNI   5-19
13.03.2020                                          STYPENDIUM ZA STAŻ- WSZYSTKIE PROGRAMY
 ( nazwiska rozpoczynające się od litery  A-Z )
   STYPENDIUM ZA SZKOLENIE       
 
 
        
ZIĘBICE – ŚWIADCZENIA WYPŁACANE SĄ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM  W ZIĘBICACH  W GODZINACH OD 8.00 DO 12.00
 
10.03.2020  ZASIŁKI  DLA BEZROBOTNYCH
13.03.2020. STYPENDIUM ZA STAŻ- WSZYSTKIE PROGRAMY  
STYPENDIUM ZA SZKOLENIE       
 
 
Przelewy zasiłków dla bezrobotnych, stypendiów za staż i szkolenie, dodatków aktywizacyjnych na konta osobiste w dniach od 05.03.2020R. do 24.03.2020R.
 
TERMINARZ WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ DLA GMIN:
BARDO
CIEPŁOWODY
KAMIENIEC ZĄBKOWICKI
STOSZOWICE
ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE
ZŁOTY STOK
 
 
ŚWIADCZENIA WYPŁACANE SĄ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM  NA OSIEDLU SŁONECZNYM              W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH W GODZINACH OD 8.00 DO 14.00
 
KWIECIEŃ  2020 r.  
   
DATA WYPŁATY OSOBY ZAREJESTROWANE W DNIACH
 
06.04.2020 DNI 1-4, DNI 20-31, POTRĄCENIA ALIMENTACYJNE
08.04.2020 DNI   5-19
10.04.2020                                          STYPENDIUM ZA STAŻ- WSZYSTKIE PROGRAMY
(nazwiska rozpoczynające się od litery  A-Z)
STYPENDIUM ZA SZKOLENIE       
 
 
        
ZIĘBICE – ŚWIADCZENIA WYPŁACANE SĄ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM  W ZIĘBICACH W GODZINACH OD 8.00 DO 12.00
 
08.04.2020  ZASIŁKI  DLA BEZROBOTNYCH
10.04.2020 STYPENDIUM ZA STAŻ- WSZYSTKIE PROGRAMY  
STYPENDIUM ZA SZKOLENIE
 
Przelewy zasiłków dla bezrobotnych, stypendiów za staż i szkolenie, dodatków aktywizacyjnych na konta osobiste w dniach od 06.04.2020 r. do 20.04.2020 r.

TERMINARZ WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ DLA GMIN:
 
BARDO
CIEPŁOWODY
KAMIENIEC ZĄBKOWICKI
STOSZOWICE
ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE
ZŁOTY STOK
 
 
ŚWIADCZENIA WYPŁACANE SĄ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM  NA OSIEDLU SŁONECZNYM              W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH W GODZINACH OD 8.00 DO 14.00
 
MAJ 2020 r.  
   
DATA WYPŁATY OSOBY ZAREJESTROWANE W DNIACH
 
07.05.2020 DNI 1-4, DNI 20-31, POTRĄCENIA ALIMENTACYJNE
11.05.2020 DNI   5-19
14.05.2020                                          STYPENDIUM ZA STAŻ- WSZYSTKIE PROGRAMY
(nazwiska rozpoczynające się od litery  A-Z)
STYPENDIUM ZA SZKOLENIE       
 
 
        
ZIĘBICE – ŚWIADCZENIA WYPŁACANE SĄ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM  W ZIĘBICACH W GODZINACH OD 8.00 DO 12.00
 
11.05.2020  ZASIŁKI  DLA BEZROBOTNYCH
14.05.2020 STYPENDIUM ZA STAŻ- WSZYSTKIE PROGRAMY  
STYPENDIUM ZA SZKOLENIE
 
Przelewy zasiłków dla bezrobotnych, stypendiów za staż i szkolenie, dodatków aktywizacyjnych na konta osobiste w dniach od 07.05.2020 r. do 25.05.2020 r.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę