Zasady i terminarz wypłacania świadczeń - Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich


Zgodnie z rozporządzeniem  Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 sierpnia 2009r. w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych , stypendium i dodatku aktywizacyjnego      (Dz.U. z 2014r. poz. 1189)
Stypendium i dodatek aktywizacyjny wypłaca się z dołu za okresy miesięczne w terminach ustalonych przez Powiatowy Urząd Pracy, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia upływu okresu, za który świadczenie jest wypłacane.
Zasiłek dla bezrobotnych  wypłacany jest stosownie do art.72 ust. 10 ustawy w terminach ustalonych przez Powiatowy  Urząd Pracy, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia upływu okresu, za który świadczenie jest wypłacone.


CZERWIEC 2020

05.06.2020 - DNI 1-4 + DNI 20-31 + alimenty + NOWI I (01.05.2020 - 10.05.2020)
09.06.2020 - DNI 5-19 + NOWI II  (11.05.2020 - 24.05.2020)
12.06.2020 - STAŻ A-  Z „FP" + STAŻ A- Z „EFS" + SZKOLENIA + LISTA DODATKOWA


19.06.2020 – LISTA DODATKOWA + NOWI OD 25.05.2020 DO 31.05.2020

Przelewy zasiłków dla bezrobotnych, stypendium, dodatków aktywizacyjnych od 05.06.2020 r. do 24.06.2020 r.

-------------------------------------------

LIPIEC 2020
 

06.07.2020 - DNI 1-4 + DNI 20-31 + alimenty + NOWI I (01.06.2020 - 10.06.2020)

09.07.2020 - DNI 5-19 + NOWI II (11.06.2020 - 24.06.2020)

13.07.2020 - STAŻ A- Z „FP" + STAŻ A- Z „EFS" + SZKOLENIA + LISTA DODATKOWA

21.07.2020 – LISTA DODATKOWA + NOWI OD 25.06.2020 DO 30.06.2020

Przelewy zasiłków dla bezrobotnych, stypendium, dodatków aktywizacyjnych
od 06.07.2020 r. do 24.07.2020 r.

 

SIERPIEŃ 2020

06.08.2020 - DNI 1-4 + DNI 20-31 + alimenty + NOWI I /01.07.2020 - 10.07.2020/

10.08.2020 - DNI 5-19 + NOWI II / 11.07.2020 - 24.07.2020 /

12.08.2020 - STAŻ A- Z „FP" + STAŻ A- Z „EFS" + SZKOLENIA + LISTA DODATKOWA

21.08.2020 – LISTA DODATKOWA+ NOWI OD 25.06.2020 do 30.06.2020

Przelewy zasiłków dla bezrobotnych, stypendiów, dodatków aktywizacyjnych od 06.08.2020 r. do 24.08.2020 r.
 

ZIĘBICE - SIERPIEŃ 2020 r.

10.08.2020 – zasiłek A-Ż + staże wszystkie

21.08.2020 r. – L.D.

Przelewy zasiłków dla bezrobotnych, stypendium, dodatków aktywizacyjnych od 06.08.2020 r. do 24.08.2020 r.
 

TERMINARZ WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ DLA GMIN:
BARDO
CIEPŁOWODY
KAMIENIEC ZĄBKOWICKI
STOSZOWICE
ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE
ZŁOTY STOK
 
 
ŚWIADCZENIA WYPŁACANE SĄ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM  NA OSIEDLU SŁONECZNYM W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH W GODZINACH OD 8.00 DO 14.00
 
WRZESIEŃ 2020R.  
   
DATA WYPŁATY OSOBY ZAREJESTROWANE W DNIACH
 
07.09.2020 DNI 1-4, DNI 20-31, POTRĄCENIA ALIMENTACYJNE
09.09.2020 DNI   5-19
14.09.2020                                          STYPENDIUM ZA STAŻ- WSZYSTKIE PROGRAMY
(nazwiska rozpoczynające się od litery A-Z) STYPENDIUM  ZA  SZKOLENIE       
 
 
        
ZIĘBICE – ŚWIADCZENIA WYPŁACANE SĄ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM  W ZIĘBICACH W GODZINACH OD 8.00 DO 12.00
 
11.09.2020                      ZASIŁKI DLA BEZROBOTNYCH, STYPENDIUM ZA STAŻ, SZKOLENIE
 

Przelewy zasiłków dla bezrobotnych, stypendiów za staż i szkolenie, dodatków aktywizacyjnych na konta osobiste w dniach od 07.09.2020 r. do 24.09.2020 r.

WRZESIEŃ 2020
 
07.09.2020 - DNI 1-4 + DNI 20-31 + alimenty + NOWI I /01.08.2020 - 10.08.2020/
09.09.2020 - DNI 5-19 + NOWI II  / 11.08.2020 - 24.08.2020 /
14.09.2020 - STAŻ A-  Z „FP" + STAŻ A- Z „EFS" + SZKOLENIA + LISTA DODATKOWA
 
24.09.2020 – LISTA DODATKOWA + NOWI OD 25.08.2020 DO 31.08.2020
 
Przelewy zasiłków dla bezrobotnych, stypendium, dodatków aktywizacyjnych
od 07.09.2020 r. do 24.09.2020 r.

 
 
PAŹDZIERNIK 2020
 
06.10.2020 - DNI 1-4 + DNI 20-31 + alimenty + NOWI I  /01.09.2020 - 10.09.2020/
09.10.2020 - DNI 5-19 + NOWI II  / 11.08.2020 - 24.08.2020 /
 
14.10.2020 - STAŻ A-  Z „FP" + STAŻ A- Z „EFS" + SZKOLENIA + LISTA DODATKOWA
 
23.10.2020 – LISTA DODATKOWA+ NOWI OD 25.09.2020 do 30.09.2020
 
Przelewy zasiłków dla bezrobotnych, stypendiów, dodatków aktywizacyjnych od 06.10.2020 r. do 23.10.2020 r.
 
ZIĘBICE - PAŹDZIERNIK 2020r.
 
13.10.2020 – zasiłek A-Ż + staże wszystkie
23.10.2020r. – L.D.
 
Przelewy zasiłków dla bezrobotnych, stypendium, dodatków aktywizacyjnych od 06.10.2020 r. do 23.10.2020 r.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę