Zasady i terminarz wypłacania świadczeń - Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich


KWIECIEŃ 2023r.
Kasa BS O/Ząbkowice Śl.
 
07.04.2023r.  - wypłata zasiłku dla osób zarejestrowanych w dniach 1-31
                oraz w dniach od 01.03.2023r. do 24.03.2023r.

 
14.04.2023r.  - wypłata stypendium dla osób odbywających staż i szkolenie
 
21.04.2023r.  - wypłata zasiłku dla osób zarejestrowanych w dniach
                od 25.03.2023r. do 31.03.2023r.
                   - lista dodatkowa, korekty
 
 
 
Przelewy na konta osobiste świadczeń dla osób bezrobotnych w dniach:
07.04.2023r.,  14.04.2023r.,  21.04.2023r.,  27.04.2023r.
 
 
 
ZIĘBICE – KWIECIEŃ 2023r
 
 
Kasa BS O/Ziębice
 
14.04.2023r.  - wypłata zasiłku dla osób bezrobotnych,
              - stypendium dla osób odbywających staż i szkolenie               
             
21.04.2023r.  - lista dodatkowa, korekty

Przelewy na konta osobiste świadczeń dla osób bezrobotnych w dniach:
07.04.2023r.,  14.04.2023r.,  21.04.2023r.,  27.04.2023r.

 
 
--------------------------------------------
 
MAJ 2023r.


Kasa BS O/Ząbkowice Śl.
 
08.05.2023r.  - wypłata zasiłku dla osób zarejestrowanych w dniach 1-31
                oraz w dniach od 01.04.2023r. do 24.04.2023r.

 
12.05.2023r.  - wypłata stypendium dla osób odbywających staż i szkolenie
 
22.05.2023r.  - wypłata zasiłku dla osób zarejestrowanych w dniach
                od 25.04.2023r. do 30.04.2023r.
                   - lista dodatkowa, korekty
 
 
 
Przelewy na konta osobiste świadczeń dla osób bezrobotnych w dniach:
08.05.2023r.,  12.05.2023r.,  22.05.2023r.,  26.05.2023r.
 
 
 
ZIĘBICE – MAJ 2023r

 
Kasa BS O/Ziębice
 
12.05.2023r.  - wypłata zasiłku dla osób bezrobotnych,
              - stypendium dla osób odbywających staż i szkolenie               
            
22.05.2023r.  - lista dodatkowa, korekty

Przelewy na konta osobiste świadczeń dla osób bezrobotnych w dniach:
08.05.2023r.,  12.05.2023r.,  22.05.2023r.,  26.05.2023r.

 

---------------------------------------------
Terminarz wypłat
 
 
  CZERWIEC 2023r.
Kasa BS O/Ząbkowice Śl.
 
09.06.2023r.  - wypłata zasiłku dla osób zarejestrowanych w dniach 1-31
                oraz w dniach od 01.05.2023r. do 24.05.2023r.

 
14.06.2023r.  - wypłata stypendium dla osób odbywających staż i szkolenie
 
21.06.2023r.  - wypłata zasiłku dla osób zarejestrowanych w dniach
                od 25.05.2023r. do 31.05.2023r.
                   - lista dodatkowa, korekty
 
 
 
Przelewy na konta osobiste świadczeń dla osób bezrobotnych w dniach:
09.06.2023r.,  14.06.2023r.,  21.06.2023r.,  27.06.2023r.
 
 
 
ZIĘBICE – CZERWIEC 2023r
 
 
Kasa BS O/Ziębice
 
14.06.2023r.  - wypłata zasiłku dla osób bezrobotnych,
              - stypendium dla osób odbywających staż i szkolenie               
            
21.06.2023r.  - lista dodatkowa, korekty

Przelewy na konta osobiste świadczeń dla osób bezrobotnych w dniach:
09.06.2023r.,  14.06.2023r.,  21.06.2023r.,  27.06.2023r.

 

------------------------------------

  LIPIEC 2023r.
Kasa BS O/Ząbkowice Śl.
 
07.07.2023r.  - wypłata zasiłku dla osób zarejestrowanych w dniach 1-31
                oraz w dniach od 01.06.2023r. do 24.06.2023r.

 
14.07.2023r.  - wypłata stypendium dla osób odbywających staż i szkolenie
 
21.07.2023r.  - wypłata zasiłku dla osób zarejestrowanych w dniach
                od 25.06.2023r. do 30.06.2023r.
                   - lista dodatkowa, korekty
 
 
 
Przelewy na konta osobiste świadczeń dla osób bezrobotnych w dniach:
07.07.2023r.,  14.07.2023r.,  21.07.2023r.
 
 
 
ZIĘBICE – LIPIEC 2023r
 
 
Kasa BS O/Ziębice
 
14.07.2023r.  - wypłata zasiłku dla osób bezrobotnych,
              - stypendium dla osób odbywających staż i szkolenie               
            
21.07.2023r.  - lista dodatkowa, korekty

Przelewy na konta osobiste świadczeń dla osób bezrobotnych w dniach:
07.07.2023r.,  14.07.2023r.,  21.07.2023r.

 

 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę