Zasady i terminarz wypłacania świadczeń - Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich


 Grudzień 2023r.
 
  - Kasa - BS O/Ząbkowice Śl.
 
07.12.2023r. - wypłata zasiłku dla osób zarejestrowanych w dniach 1-31 oraz
               w dniach od 01.11.2023r. do 24.11.2023r.
 
14.12.2023r. - wypłata stypendium dla osób odbywających staż i szkolenie
 
21.12.2023r. - wypłata zasiłku dla osób zarejestrowanych w dniach od 25.11.2023r.             
               do 30.11.2023r.; lista dodatkowa, korekty
 
                 
 - Kasa – Bank Spółdzielczy O/Ziębice
 
14.12.2023r. - wypłata zasiłku dla osób bezrobotnych; stypendium dla osób             
              odbywających staż i szkolenie               
 
21.12.2023r. - lista dodatkowa, korekty


Przelewy na konta osobiste świadczeń dla osób bezrobotnych w dniach:
07.12.2023r.,  14.12.2023r.,  21.12.2023r.,  28.12.2023r.

-----------------------------------------------------

Terminarz wypłat:
zasiłków, stypendiów, dodatków aktywizacyjnych,zwrotu kosztów przejazdu, refundacji kosztów opieki
Gminy: Ząbkowice Śląskie, Złoty Stok, Stoszowice, Kamieniec Ząbkowicki,  Ciepłowody,  Bardo,  Ziębice.
 
 Styczeń 2024 r.
 
 
 - Kasa - BS O/Ząbkowice Śl.
 
08.01.2024 r. - wypłata zasiłku dla osób zarejestrowanych w dniach 1-31 oraz
               w dniach od 01.12.2023 r. do 24.12.2023 r.
 
12.01.2024 r. - wypłata stypendium dla osób odbywających staż i szkolenie
 
19.01.2024 r. - wypłata zasiłku dla osób zarejestrowanych w dniach od 25.12.2023 r.             
               do 31.12.2023 r.; lista dodatkowa, korekty
            
 
 - Kasa – Bank Spółdzielczy O/Ziębice
 
12.01.2024 r. - wypłata zasiłku dla osób bezrobotnych; stypendium dla osób             
              odbywających staż i szkolenie               
 
19.01.2024 r. - lista dodatkowa, korekty


Przelewy na konta osobiste świadczeń dla osób bezrobotnych w dniach:
08.01.2024 r.,  12.01.2024 r.,  19.01.2024 r.,  26.01.2024 r.


Terminarz wypłat:


zasiłków, stypendiów, dodatków aktywizacyjnych,zwrotu kosztów przejazdu, refundacji kosztów opieki

Gminy: Ząbkowice Śląskie, Złoty Stok, Stoszowice,       Kamieniec Ząbkowicki,  Ciepłowody,  Bardo,  Ziębice.
 
Luty 2024r.
 
 
 - Kasa - BS O/Ząbkowice Śl.
 
08.02.2024r. - wypłata zasiłku dla osób zarejestrowanych w dniach 1-31 oraz
               w dniach od 01.01.2024r. do 24.01.2024r.
 
14.02.2024r. - wypłata stypendium dla osób odbywających staż i szkolenie
 
23.02.2024r. - wypłata zasiłku dla osób zarejestrowanych w dniach od 25.01.2024r.             
               do 31.01.2024r., lista dodatkowa, korekty
 
                  
 
 - Kasa – Bank Spółdzielczy O/Ziębice
 
14.02.2024r. - wypłata zasiłku dla osób bezrobotnych; stypendium dla osób             
              odbywających staż i szkolenie               
 
23.02.2024r. - lista dodatkowa, korekty


Przelewy na konta osobiste świadczeń dla osób bezrobotnych w dniach:
08.02.2024r.,  14.02.2024r.,  23.02.2024r., 


 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę