Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich


Programy aktywizacyjne i projekty

 •   Wszystkie
 •   Bezrobotni i poszukujący pracy
 •   Pracodawcy i przedsiębiorcy

Zrealizowane projekty

 • Projekt konkursowy pt. „Dolnośląska Strefa Zatrudnienia - edycja II”

  Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śl. w okresie od 01.03.2020 r. do 31.05.2022 r. był Partnerem projektu pt. „Dolnośląska Strefa Zatrudnienia – edycja II”...

 • Zakończenie pierwszego roku realizacji projektu PO WER

  Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich uprzejmie informuje, iż w dniu 31 grudnia 2015 roku zakończył pierwszy rok realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działalnie 1.1 Wsparcie osób...

 • Informacja dotycząca realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

  Informacja dotycząca pierwszego roku realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 8 Rynek Pracy, Działanie 8.1: Projekty powiatowych urzędów pracy.

 • Droga do sukcesu

  Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śl. informuje,że w ramach projektu Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich; Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie; Poddziałanie 6.1.3 Poprawa...

 • Programy Rynku Pracy

  Dodatkowe środki finansowe otrzymane w III kwartale 2013 r. przeznaczone na realizację programów.

 • PiS - Przygotowanie i samozatrudnienie

  Celem projektu jest ograniczenie zjawiska długotrwałego bezrobocia i jego przyczyn poprzez wsparcie dla osób bezrobotnych i długotrwale bezrobotnych z terenu Powiatu Ząbkowickiego w zakresie reintegracji zawodowej poprzez szkolenia, przygotowanie zawodowe w miejscu pracy oraz dotacje dla osób podejmujących własną działalność gospodarczą.

 • Pomyślny Start

  Celem projektu było zwiększenie szans młodzieży z Powiatu Ząbkowickiego, w wieku poniżej 25 roku życia na uzyskanie zatrudnienia na otwartym rynku pracy poprzez szkolenia, staże, doradztwo oraz dotacje dla osób podejmujących własną działalność gospodarczą.

 • NBA 05/06 - należy być aktywnym

  Celem projektu było ograniczenie zjawiska długotrwałego bezrobocia i jego przyczyn poprzez wsparcie dla osób bezrobotnych i długotrwale bezrobotnych z terenu Powiatu Ząbkowickiego w zakresie reintegracji zawodowej poprzez szkolenia, przygotowanie zawodowe w miejscu pracy, doradztwo oraz dotacje dla osób podejmujących własną działalność gospodarczą.

 • Zaufaj nam przed Tobą dobry start

  Celem projektu było zwiększenie szans młodzieży z terenu Powiatu Ząbkowickiego, w wieku poniżej 25 roku życia na uzyskanie zatrudnienia na otwartym rynku pracy poprzez szkolenia, staże, doradztwo oraz dotacje dla osób podejmujących własną działalność gospodarczą.

 • Uwierz w Siebie - Szansa na odrodzenie

  Celem projektu było ograniczenie zjawiska długotrwałego bezrobocia i jego przyczyn poprzez wsparcie dla osób bezrobotnych i długotrwale bezrobotnych z terenu Powiatu Ząbkowickiego w zakresie reintegracji zawodowej poprzez szkolenia, przygotowanie zawodowe w miejscu pracy, doradztwo oraz dotacje dla osób podejmujących własną działalność gospodarczą.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę